Home

Innholdsfortegnelse definisjon

En innholdsfortegnelse, vanligvis kalt ganske enkelt Innhold er en liste, vanligvis funnet på en side før starten på et skrevet verk, over verkets kapitler eller seksjonstitler eller korte beskrivelser sammen med hvert kapittels sidenummer. Tidligste bruk. Plinius den eldre. Alle Word-dokumenter som er av betydelig lengde bør ha en innholdsfortegnelse som gir leseren oversikt over innholdet. I denne artikkelen vil vi gi forklaring til hvordan innholdsfortegnelser settes inn i et Word-dokument, og hva slags muligheter du har til tilpasninger rundt innholdsfortegnelser i Word når det kommer til stiling og funksjonalitet innholdsfortegnelse oversettelse i ordboken norsk bokmål - norsk nynorsk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk innholdsfortegnelse oversettelse i ordboken norsk bokmål - engelsk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk innholdsfortegnelse på nynorsk. Vi har én oversettelse av innholdsfortegnelse i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale

Innholdsfortegnelse - Wikipedi

 1. Opprett og formater en innholdsfortegnelse i Adobe InDesign som kan vise innholdet i en bok, et blad eller en annen publikasjon, eller den kan vise en liste over illustrasjoner, annonsører eller fotografer eller inneholde annen informasjon som hjelper leserne med å finne informasjon i et dokument eller en bokfil
 2. innholdsfortegnelse på norsk bokmål oversettelse og definisjon innholdsfortegnelse, ordbok norsk bokmål-norsk bokmål online. innholdsfortegnelse Synonyms
 3. Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelsen presenterer en oversikt over kapitlene og deres innhold. Det kan vær en fordel om den er detaljert. Hensikten er å gi en oversikt over oppgavens tema og disposisjonens inndeling av disse. Innholdsfortegnelsen skal brukes til gjenfinning av opplysninger
 4. innholdsfortegnelse m (bokmål), c (riksmål) fortegnelse, liste over hva en gjenstand inneholder el. kapitler i en bok Se også: Google innholdsfortegnelse (Bøker • Grupper • Akademisk • Nyhetsarkiv) Etymologi . innhold + fortegnelse. Uttale
 5. Innledning § 7-1. Tidsfrister for kommunens og klageinstansens saksbehandling § 7-2. Beregning av tidsfrister § 7-3
 6. Innholdsfortegnelse. Når du arbeider med oppgaven i malen, vil innholdsfortegnelsen oppdateres med riktige sidetall, overskrifter, punktlister, figurer mv. Høyreklikk på innholdsfortegnelsen for å oppdatere, eller bruk meny. Se også Microsofts hjelpesider om redigering av innholdsfortegnelse
 7. Innholdsfortegnelse 2 Definisjon av laster 2 Definisjon av laster 2.1 Generelt Kapittel 2.1 erstattes i sin helhet med etterfølgende tekst: En last defineres som enhver form for påvirkning som medfører spenninger eller tøyninger i konstruksjonen, for eksempel kraft eller påført deformasjon
Det moderne – en oppdagelsesreise i modernitetens babelske

2 Innholdsfortegnelse 1 Oversikt prosess BIM i skisseprosjekt . 1.1 Formål og format . 1.2 Definisjon skisseprosjekt. 1.3 Avgrensning 2 Beskrivelse av prosess skisseprosjekt . 2.1 Den tradisjonelle prosessen . 2.2 Hvorfor bruke BIM til skisseprosjekt? - 2.3 Hvilken relasjon har skisseprosjekt til andre BIM-­­prosesser? 3 Prosesskart prosess skisseprosjek SSBs definisjon av tettsted er: Minst 200 mennesker bosatt, og avstand mellom husene skal normalt ikke overstige 50 m. Underetasje: Et plan der underkant dekke eller himling er høyere enn 0,75 m, men høyst 1,5 m over planert gjennomsnittsnivå. Valgkrets: En kommune er delt inn i valgkretser fastsatt av valgstyret i den enkelte kommune. Translation for 'innholdsfortegnelse' in the free Norwegian-English dictionary and many other English translations Når du har opprettet en innholdsfortegnelse i Word, kan du tilpasse hvordan den vises. Tilpassing av innholdsfortegnelsen gjelder innstillingene for den eksisterende tabellen. hvis du liker det du ser, velger du OK.Hvis du ikke er fornøyd med utseendet, velger du Avbryt, så glemmes alle endringer.Innholdsfortegnelsen din forblir der 23.06.2015 Generell veiledning til emneoppgaver og hjemmeeksamener Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap NTNU, SVT-FAKULTETET,IVR GUIDE TIL AKADEMISK SKRIVIN

Innholdsfortegnelse Vis ressurser. Skolen skal se opplæringen i fag i lys av de verdiene og prinsippene som hele opplæringen bygger på. Faglig læring er en sentral Læreplanene for fag angir innholdet i de ulike fagene og bygger på følgende definisjon av kompetanse Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner fra norske kablingsstandarder 2. Introduksjon 2.1 Generelle krav 2.2 Horisontal kabling 2.2.1 STP vs UTP 2.2.2 STP/UTP par pinne allokering 2.2.3 Fiber 2.2.4 Terminering 2.3 Bygnings-/områdestamkabel 2.3.1 Fiberkabel 2.3.2 Parkabel 2.4 Bygningsinterne føringsveier 2.5 Separasjonskra

Hvordan lage en innholdsfortegnelse i et PDF-dokument A innholdsfortegnelsen ( TOC ) er en svært nyttig og viktig del av enhver vellaget dokument. De synes enkelt, men å vite omtrent hvor en bok eller et dokument er lagt ut virkelig hjelper brukere å finne det innholdet de leter etter - noe som igjen gjør dem mer sannsynlig å gå tilbake til kilden for mer informasjon senere Eksempel: Man vet også nøyaktig hvilke mapper det dreier seg om, i og med at det den 5. juni 1945 ble laget en kvittering med innholdsfortegnelse da hele NSarkivet fra perioden 193340 ble overlevert til politimesteren på Hamar.; Når man rører ved en av flekkene, kommer vedkommende kapitel med ny og mer detaljert innholdsfortegnelse frem, og slik fortsetter man til man finner hva man vil. Klikk foran innholdsfortegnelsen. Deretter åpner galleriet Innholdsfortegnelse, og klikk Egendefinert innholdsfortegnelse > Alternativer. De tre første Overskriftsstiler er tilordnet til de tre første nivåer. Rull ned til den nye stilen, og tilordne den til nivå 4, og klikk OK. Forhåndsvisningen viser nå den nye stilen under Overskrift 3 1. Man vet også nøyaktig hvilke mapper det dreier seg om, i og med at det den 5. juni 1945 ble laget en kvittering med innholdsfortegnelse da hele NSarkivet fra perioden 193340 ble overlevert til politimesteren på Hamar.: 2. Når man rører ved en av flekkene, kommer vedkommende kapitel med ny og mer detaljert innholdsfortegnelse frem, og slik fortsetter man til man finner hva man vil ha.

Finn frem i lover og forskrifter. En knapp for innholdsfortegnelse i toppen av dokumentet gjør det nå lettere for nye brukere å finne innholdsfortegnelsen til lover og forskrifter.. Nedtrekksmenyen som kommer frem når du trykker på Innholdsfortegnelse, har fått flere linjer og det er blitt enklere å rulle seg frem til ønsket paragraf - også på mobile enheter Definisjonen på plagiat Plagiat skjer når skribenter, siktet eller utilsiktet, presenterer et eget arbeid som ikke originalt er deres. Plagiat er misbruk av andres intellektuell eiendom. De fleste universiteter har sine egne definisjoner av plagiot. See flere eksempel under

Innholdsfortegnelse i Word: Forklaring til hvordan det

3 Definisjon, mål, begrep og teorigrunnlag for friluftsliv Kapittelet omhandler definisjon, mål og begrep som er sentrale for friluftsliv samt kort om teorigrunnlag for friluftsliv. 3.1 Definisjon av friluftsliv I St.meld. nr. 40 (1986-87) (1) uttrykkes den offisielle definisjon av friluftsliv slik: Friluftsliv e Oversettelse for 'innholdsfortegnelse' i den norsk-engelske ordboken og mange andre engelske oversettelser - helt gratis Definisjon: Beskrivelse; Areal - BRA, BYA, BTA: arealbegrep er definert i NS 3940 og i H-2300 B Grad av utnytting - Beregnings- og måleregler. MERKNAD Bruttoareal: Se nedenfor. Avvik : mangel på oppfyllelse av et krav (ref. NS EN ISO 9000). MERKNAD Der avvik brukes i plan- og bygningslovgivningen betyr det manglende eller feilaktig oppfyllelse av krav gitt i eller med hjemmel i plan- og. I juni 2018 behandlet Høyesterett spørsmålet om når reisetid er arbeidstid i henhold til arbeidsmiljøloven. Dommen endrer forståelsen av arbeidsmiljølovens arbeidstidsbegrep. NITO mener dommen innebærer at tid som går med til tjenestereis

Innholdsfortegnelse; Innhold Byggteknisk forskrift (TEK10) Til artikkelteksten . INNHOLD TEK10. Om veiledningen til TEK10 Definisjoner Liste over definisjoner i TEK Første del. Generelle bestemmelser. Kapittel 1 Felles bestemmelser Innledning § 1-1. Formål § 1-2. Forskriftens anvendelse på særskilte. INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag Definisjonen innebærer at rammebetingelser utøver en indirekte påvirkning på arbeidsmiljørisiko og storulykkesrisiko, ved at de påvirker handlingsrom, samhandlingsmuligheter, ressurser, incentiver m.v. for aktørene som er nevnt i definisjonen

En Rikets sal er et lokale der Jehovas vitner holder sine møter. Det finnes titusener av Rikets saler verden over. Hver uke samles over 105 000 menigheter av Jehovas vitner i slike saler INNHOLDSFORTEGNELSE. Neste. Ab Abib Adar Agner Akaia Alabastkrukke Alamot Alen Alfa og Omega aller helligste, Det Aloe Alter Alterhorn Amen Anger Antikrist Aorist Apostel Aram. Tydelige definisjoner er ment å bidra til redusert tidsbruk ved prosjektering, uavhengig kontroll og tilsyn. I tillegg til definisjonene gitt i denne bestemmelsen brukes en rekke andre begreper i regelverket, blant annet begreper som er definert i standarder. Definisjoner av de viktigste begrepene følger nedenfor etter bokstav n Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner Med Forhandler menes forhandler av DEFA Automotive produkter. Med SSNO menes «DEFA Service og Supportsenter i Norge». Med Sluttbruker menes Forbruker. Dersom en sluttbruker ønsker å reklamere på et produkt som er omfattet av e Rotord. Et ord som består av bare en rot uten endelse, og som beslektede ord er avledet av

Internkontrollforskriften er utgitt med veiledning og kommentarer. Der kan du se hvordan arbeidet bør legges opp for virksomheter som er små og lite risikoutsatt og hva som skal til der det er mange ansatte eller HMS-utfordringer Hvis en bred innholdsfortegnelse gjøres flytende, vil kolonnen med artikkeltekst ved siden av innholdsfortegnelsen bli smal for brukere med lave skjermoppløsninger. Hvis innholdsfortegnelsens bredde overstiger 30 % av brukerens synlige skjerm (omtrent det dobbelte av Wikipedias navigasjonsmeny på venstre side), passer det ikke å gjøre innholdsfortegnelsen flytende Innholdsfortegnelse samt gi nærmere regler om definisjoner, offentliggjøring og konsernrapportering. 0: Tilføyd ved lov 13 des 2013 nr. 116 (ikr. 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 og senere), endret ved lov 20 juni 2014 nr. 29 (ikr. 1 juli 2014 iflg..

Innholdsfortegnelse. Du har rett til et verdig tjenestetilbud. Det innebærer at det ved valg av type bistand og utforming og utøvelse av denne, skal tas hensyn til din tilstand og dine individuelle behov. Du skal gis et variert og tilstrekkelig kosthold og tilpasset hjelp ved måltider 1.1 Definisjon. Det er mange ulike definisjoner av kunstig intelligens (KI) og definisjonene endrer seg gjerne i takt med hva som er teknologisk mulig. I denne strategien tar vi utgangspunkt i EUs ekspertgruppes 5 definisjon for KI, og definerer KI slik: . Kunstig intelligente systemer utfører handlinger, fysisk eller digitalt, basert på tolkning og behandling av strukturerte eller. Bibelen lærer ikke at alle har en personlig skytsengel. Det er sant at Jesus sa: «Se til at dere ikke forakter en av disse små [Kristi disipler]; for jeg sier dere at deres engler i himmelen alltid ser min himmelske Fars ansikt.»Matteus 18:1 Personer som har utviklingshemming har per definisjon kognitive vansker. Evnen til å regulere følelser kan også defineres som en kognitiv funksjon, og ved utviklingshemming er ofte emosjonsregulering utfordrende, Emosjonsregulering defineres som «evne til å regulere intensitet, latens, frekvens og varighet av emosjonelle uttrykk i henhold til situasjonen» Innholdsfortegnelse 1. Innledning CGPM i 2018 ble nye definisjoner av SI-grunnenhetene vedtatt. De endrede definisjonene er basert på det nye prinsippet om faste numeriske verdier av naturkonstanter, og ble vedtatt å tre i kraft i Meterkonvensjonens medlemsland 20. mai 2019

Sykepleieboken 2 innholdsfortegnelse, Author: Cappelen Damm, Name: Sentrale begreper og fenomener i klinisk sykepleie. Definisjoner og klassifikasjonssystemer for svimmelhet INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I ALMINNELIGE BESTEMMELSER Artikkel 1 Formål og mål Artikkel 2 Saklig virkeområde Artikkel 3 Geografisk virkeområde Artikkel 4 Definisjoner KAPITTEL II PRINSIPPER Artikkel 5 Prinsipper for behandling av personopplysninger Artikkel 6 Behandlingens lovlighet Artikkel 7. § 1. Gjennomføring av forordning (EU) 2015/2283. EØS-avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 124 (forordning (EU) 2015/2283) om ny mat, som endrer Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011, og som opphever Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 og Kommisjonsforordning (EF) nr. 1852/2001, gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg II. Innholdsfortegnelse Definisjoner § 1-3. Konserner (1) Et morselskap utgjør sammen med et datterselskap eller datterselskaper et konsern. (2) Et aksjeselskap er et morselskap hvis det på grunn av avtale eller som eier av aksjer eller selskapsandeler har bestemmende innflytelse over et annet selskap

innholdsfortegnelse - Norsk bokmål-Norsk nynorsk Ordbo

 1. Faglig essay Det er farlig, det Av Kjetil Dybvik Faglig artikkel kan man saktens snakke om. Eller personlig essay. Men faglig essay, hva i all verden er det? Mange høyskolemiljøer velger en umulig mellomposisjon, sier forfatter, journalist og forsker Jo Bech-Karlsen. Høyskolene sier til studentene: Skriv gjerne essay, men vær nøytral
 2. Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1 Definisjon og mål for lønnspolitikken Skatteetatens lønnspolitikk er en del av Skatteetatens personalpolitikk, og er tett koblet mot etatens strategier og verdier. Lønnspolitikken skal støtte opp under samfunnsoppdraget og bidr
 3. g Ulike grader av utviklingshem

innholdsfortegnelse - Norsk bokmål-Engelsk Ordbok - Glosb

1.3 Et godt læringsmiljø . Læringsmiljø er definert som «de samlede kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene på skolen som har betydning for elevenes læring, helse og trivsel. Innholdsfortegnelse . 1 Innledning Lovhjemler for inndelingsreglene er SSBs definisjon av virksomhet, som bygger på Eurostats rådsforordning for statistiske enheter, samt Lov om Enhetsregister, se kapittel 3. 1.1 Viktig bruk av korrekte opplysninge Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag 5 2 Bakgrunn og mandat 9 2.1. Bakgrunn, definisjon 9 2.2. Mandat 9 2.3. Tilgrensede problemstillinger 10 3 Arbeidsgruppens medlemmer og arbeidsmåte 1 Kognitive problemer omfatter vanskeligheter med å lære, huske, planlegge og organisere aktivitet, og problemer med å oppfatte tid og forstå ord. Kognisjon er prosesser som skjer i hjernen når vi tar i mot, lagrer og bearbeider inntrykk

Definisjon av barneovervåkning (BO) Organisering av tilbud ved ulike sykehus og foretak; Etablering av faggruppe for barneovervåking; Kriterier for økt overvåkningsbehov; Bemanning; Kompetanse; Dokumentasjon; Kvalitetsarbeid og pasientsikkerhet; Referanseliste; Innholdsfortegnelse; Kompetansekra Innholdsfortegnelse. Gir en oversikt over kapitler og sidetall. Innledning: Her presenteres problemstillingen. Diskuter avgrensingen av notatet. Hvorfor skriver du om dette? Gjør rede for hvordan du har bygget notatet opp. Noen ganger er det greit å presentere definisjoner og begreper som er sentrale innholdsfortegnelse på spansk. Vi har to oversettelser av innholdsfortegnelse i bokmål-spansk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale Eksempler: Bokføre definisjoner. 09/03/2015; tar 4 minutter å lese; I denne artikkelen. Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012 Før du leser dette emnet, bør du være kjent med bokføring definisjoner og transaksjonen definisjoner for postering Intercity-prosjektet, Dovrebanen, hensetting Hamar Samlerapport KU Side: Dok.n Rev.: Dato 2 av 111 ICH-10-A-22035 02A 19.11.2019 INNHOLDSFORTEGNELSE

innholdsfortegnelse på nynorsk Bokmål-nynorsk

3 Å skrive en oppgave ved Nordisk - betaversjon 1 Introduksjon I dette heftet finner du en del tips som vil gjøre det enklere for deg å lykkes med Pilar 3-dokument 31.12.2018 7 3.2. Begrensninger på overføring av kapital eller tilbakebetaling av gjeld mellom konsernselskaper Det er ingen avtalemessige, privatrettslige eller andre faktiske begrensninger på overføring av kapital mello Innholdsfortegnelse. Generelt Velkommen Lærende profesjonsmøter i skole og barnehage Introduksjon 1. Profesjonsutvikling gjennom lærende møter 2. Praksis i lærende møter 3. Praktiske og teoretiske perspektiv 4. Læring - hvordan tenker vi om det. Forfatterne diskuterer hva profesjonsetikk er og viser sammenhengen mellom moralsk ansvarlighet og utvikling av profesjonell dømmekraft.Mer kontroll, standardisering og stykkprisfinansiering blir ofte lansert som tiltak for å øke kvaliteten på offentlig Innholdsfortegnelse: 3.0 Definisjoner Det er behov for å definere noen begrep knyttet til temaet. Kommunal rehabilitering er en lovfestet oppgave i Norge forankret i § 3-2 punkt 5 i helse- og omsorgstjenesteloven (lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mv. 2011),.

Opprette en innholdsfortegnelse i Adobe InDesig

Minste pensjonsnivå erstattet fra og med 1. januar 2011 begrepet minstepensjon for alderspensjonister. Dette gjelder også for deg som tok ut alderspensjon før 2011 innholdsfortegnelse på svensk. Vi har én oversettelse av innholdsfortegnelse i bokmål-svensk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale

Video: innholdsfortegnelse - definisjon - norsk bokmå

PPT - Prosjektarbeid som arbeidsmetode PowerPoint

Omfang og oppsett - Universitetet i Agde

Den kalde krigen er betegnelse på spenningstilstanden som oppstod mellom USA og Sovjetunionen, senere mellom øst og vest, etter andre verdenskrig. Uttrykket ble visstnok første gang brukt av president Harry Trumans rådgiver Bernard Baruch i 1947.Den kalde krigen kjennetegnes ved at det aldri kom til militærkonfrontasjon mellom supermaktene, selv om det var nære på enkelte ganger, som. Nærmere om definisjon av etasjetyper finnes i føringsinstruks for matrikkelen. Figur 8‑1 Vanlig etasjeangivelse. I føringsinstruksen er også angitt hovedregelen om at etasjer tildeles gjennomgående for hvert plan i hele bygget

innholdsfortegnelse - Wiktionar

Innholdsfortegnelse 1. Hensikt og omfang _____ 2 2. Ansvar og myndighet Definisjoner Begrep Definisjon Eier Eier er i det videre brukt som «samlebegrep» og reflekterer den som har dokumenteierskap til system, infrastruktur. Hustyper, definisjoner. Borettslaget Tåsenløkken boligselskap består av i alt 30 hus fordelt på tre ulike typer: Hustype 1: Store hus (2 hele etasjer) med valmet tak (8 stk) Jutulveien 33 og 35, Tåsenveien 12 og 16, Spångbergveien 5, 7 og 9. Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse. 1 Om retningslinjene. 1.1 Formålet med retningslinjer til renovasjonsforskriften 1.2 Revisjonshistorikk. 2 Definisjoner. 2.1 Abonnent 2.2 Avfall 2.3 Avfallsfraksjon (fraksjon) 2.4 Bolig/ Boenhet 2.5 Deponiavfall 2.6 Differensiert gebyr 2.7 Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall

Modul interessentanalyse | Guiden Enterprise Risk

Tran er en olje som utvinnes av fiskelever, og som er rik på vitamin A, vitamin D og umettede fettsyrer.Tran er en av få naturlige kilder til vitamin D i kosten i Norge. Tran har også en høy konsentrasjon av omega-3 fettsyrer, som sies å ha gunstig helseeffekt på blant annet hjerte og kretsløp, ledd og huden.. Fokuseringen på omega-3 fettsyrer som kosttilskudd har økt etterspørselen. 3.1 Definisjoner Bebyggelse med støyfølsomt bruksformål Boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Lydkravene i byggteknisk forskrift (1) gjelder imidlertid også for andre typer bygninger med støyfølsomt bruk, som kontorer og overnattingssteder, men det er ikke krav til innendørs lydnivå i fritidsbolig 5 Definisjoner og forkortelser Definisjoner og forklaringer til begrep brukt for fagområdet. 5.1 Definisjoner 5.1.1 Naturvernloven ( 19. juni 1970) Nasjonalpark Område vernet gjennom Lov om naturvern (19. juni 1970). For å bevare større urørte eller i det vesentlige urørte elle Innholdsfortegnelse Last ned Skriv ut Innledning og definisjoner; Spørsmål. 1. Skaffer skoleeier seg informasjon om skolenes praksis på de områdene av regelverket som inngår i FNT? 2. Bruker skoleeier denne informasjonen til å vurdere om skolenes praksis er i. Herring (2004) mener at blogg kan kalles en egen sjanger fordi den er en bestemt type kommunikasjon som utøves av flere. Han sier videre at de forskjellige bloggene har en felles struktur, har mange av de samme stilistiske trekkene i form og innhold, og henvender seg til en bestemt gruppe

§ 2-2. Oppdeling av boenhet - Direktoratet for byggkvalite

Innholdsfortegnelse Økonomireglement for Sandnes kommune - bykassen og kommunale foretak 1.1 Definisjoner Det benyttes ulike begreper i økonomireglementet og nedenfor følger definisjoner av disse: Budsjettskjema 1A Hovedoversikt som viser kommunens forventede inntekter, innbetalinger og bru Den minste enheten i kretsene er grunnkrets, og skal som hovedregel danne grunnlag for den øvrige kretsinndelingen i kommunen. Statistisk sentralbyrå (SSB) har det formelle ansvaret for grunnkretsinndelingen, mens Kartverket etter avtale med SSB vedlikeholder den digitale grunnkretsbasen 4 Definisjoner og forkortelser Definisjoner og forklaringer til begrep brukt for fagområdet. 4.1 Definisjoner Fastmark Areal som er bart fjell eller dekt med mineraljord. Ikke arealressursklassifisert areal Samlebetegnelse for arealtypene vann, isbre, samferdsel og bebygd. Ikke kartlagt areal Areal som ikke er klassifisert i AR5 Faglige spørsmål rettes til Helsedirektoratet, +47 810 200 50, Avdeling for psykisk helse, Anne-Grete Kvanvig og Gitte Huus. Webversjonen er utarbeidet av Helsebiblioteket.no i samarbeid med KoRus-Øst. Ved spørsmål send e-post til aro@helsebiblioteket.no, redaksjonen@helsebiblioteket.no eller ring 915 49 235.. Se også Helsebibliotekets retningslinjedatabase med alle norske retningslinjer Innholdsfortegnelse. Definisjon av Microsoft Project-begrensninger. 22.05.2020; tar 2 minutter å lese; Gjelder for: Microsoft Office Project Professional 2003, Microsoft Office Project Standard 2003, Project Professional 2010, Project Standard 2010,.

Formelle krav til oppsett Søk & Skri

 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1 Forord 1.2 Målsetting 1.3 Relevant lovverk 1.4 Definisjoner 1.5 Kommunale oppgaver 2. 1.4 Definisjoner Smittsom sykdom: En sykdom eller smittebærertilstand som er forårsaket av en mikroorganisme (smittestoff).
 2. Barnepensjon gis til barn som har mistet en eller begge foreldrene. Pensjonen skal sikre barnet inntekt til livsopphold
 3. Miljøledelse brukes for å regulere virksomheters innvirkning på ytre miljø. Det innebærer at en virksomhet formulerer miljøpolitikk og miljømål for å styre aktiviteter, produkter og tjenester. Dette foregår ofte integrert i bedriftens an..
 4. Viss du får uføretrygd og treng å arbeide i ei skjerma verksemd, kan du få tilbod om varig tilrettelagd arbeid med arbeidsoppgåver som er tilpassa deg. Varig tilrettelagd arbeid kan også vera enkeltplasser i ordinære verksemder
 5. Sammendrag og innholdsfortegnelse nummereres med romertall. Innledning nummereres som side 1 (bruk vanlige tall). Ikke skriv inn sidetall manuelt. Sidenummeret endrer seg når du redigerer oppgavene. Bruk sett inn sidetall- funksjonen i tekstredigeringsverktøyet du bruker (som Word eller Pages)
 6. imum 1,5 meter over terreng, eventuelt over balkong- eller terrassegulv. Kommuneplanbestemmelser Ringsaker og Hamar kommune har bestemmelser og retningslinjer for støy nedfelt
 7. Innholdsfortegnelse.. 3 Oversikt over ansatte Definisjoner Gingivitt Gingivitt er en reversibel inflammasjonstilstand i gingiva vanligvis som følge av bakterielt plakk (dental biofilm),.
Presentasjonsteknikk Innsendingsoppgaver og prosjektarbeid

Innholdsfortegnelse

Studenter ved universitet og høyskoler må ofte utføre egne analyser av kvalitative data. Å analysere er spennende og meningsfullt - men også krevende. Det kan særlig være utfordrende å finne de rette måtene å bruke teori på i analysen.«Den er så velskrev 1. Definisjoner Gjensidige: Gjensidige Pensjonsforsikring AS Pensjonskapitalbevis Foretaket: og medlem som har trådt ut av pensjonsordningen, og Aksjeselskap, allmennaksjeselskap, ansvarlig selskap, enkeltpersonforetak og ethvert annet rettssubjekt som har arbeidstaker i sin tjeneste 2 Forklar kort hva som ligger i definisjonen. 3 Hva skiller straff fra erstatning? 4 Hva skiller straff fra tvangsinnleggelse i psykiatrisk sykehus? 5 Nevn kort hva de absolutte straffeteorier går ut på. 6 Nevn kort hva de relative straffeteorier går ut på. 7 Hva er allmennprevensjon? 8 Virker straff allmennpreventivt? 9 Hva er. 5 1 Innledning 1.1 Generelt I forbindelse med utarbeidelse av en temaveiledning for brannsikring av kirker, har det blitt klart at det er behov for mer kunnskap om personsikkerheten ved rømning fra galleri Definisjon av inngående i Online Dictionary. Betydningen av inngående. Norsk oversettelse av inngående. Oversettelser av inngående. inngående synonymer, inngående antonymer. Informasjon om inngående i gratis engelsk online ordbok og leksikon. adjektiv 1. som kommer inn, mots. utgående inngående telefonsamtaler og inngående post 2. nærgående, grundig en inngående samtal

 1. Innholdsfortegnelse. Vår visjon side 3. Våre verdier side 3. Definisjon, våre verdier side 4. Vår væremåte side 4 . Lov om Barnehager side 5. Rammeplan for barnehagens . innhold og oppgaver side 6- 9. Fagområdene i Rammeplanen side 10- 11. Barnehagens satsningsområder: 1. Barns medvirkning side 12- 14. 2. Språk side 15- 1
 2. Hei! Vi i UngEnergi jobber nå med en mengde tekster og animasjoner om elektrisitet til nettsiden, blant annet om strøm, spenning, generatorer, kretser og mye mer. Dette er ikke helt ferdig ennå, men i mellomtiden kan du ta en titt på filmen vår om elektrisitet
 3. Definisjon En generell valid definisjon og en som kan gjelde for alle anfallstyper, kunne være som følgende: Epileptiske anfall er relativt korte, plutselige forandringer av bevissthet, adferd, hukommelse, sansing, tilstivning av muskulatur grunnet en forbigående funksjonsforstyrrelse av nerveceller i hjernen i form av økt forekomst av elektriske utladninger
 4. 3 5.7.2 Uttreden ved oppnådd aldersgrense.. 39 5.7.3 Uttreden av kontorfellesskap ved oppsigelse fra deltaker....
 5. in integrering - innholdsfortegnelse. Forord 0 Innledning 1 Norske innvandrere - i tall 1.1 Noen definisjoner 1.2 Antall innvandrere 1.3 Utviklingen 1970 - 200
 6. Innholdsfortegnelse §1 Generelle bestemmelser (jf. pbl § 11-5) §1.1 Formål (jf. pbl § 11-5, jf §§ 3-1 og 1-1) §1.2 Virkninger av planen (jf. pbl § 11-6, jf. § 1- Byggforskseriens definisjoner av boliger fra våren 2005 nr. 330.009 skal være gjeldene for boligtyper
 7. Innholdsfortegnelse 1 Innledning førerett», slik at definisjonen samsvarer med den definisjon som fremgår av førerkortforskriftens vedlegg 1 § 1 bokstav d. I bestemmelsens nåværende sjette ledd (nytt åttende ledd) foreslås deler av andre punktum strøket

18. Definisjoner Kartverke

TVM 4116 Hydromekanikk 7/3-2016 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN 4.1 Definisjon av kompensasjon . I kompensasjonsrapporten «Fysisk kompensasjon for jordbruks- og naturområder ved samferdselsutbygging, 3. juli 2013» er det beskrevet en prioritering av tiltak for å unngå negativ påvirkning av et utbyggingsprosjekt Innholdsfortegnelse Definisjoner, ord og uttrykk m.v... 3 Ansvarserklæringer Definisjoner ABG Sundal Collier ABG Sundal Collier Norge ASA Børsforskriften Børsforskriften av 17. januar 1994 nr. 3 Hvem kan få hjelpestønad? For å ha rett til hjelpestønad må du ha et behov for tilsyn og pleie på grunn av din medisinske tilstand, det vil si at du trenger hjelp til personlige gjøremål som friske mennesker ikke trenger Definisjon av innhold i Online Dictionary. Betydningen av innhold. Norsk oversettelse av innhold. Oversettelser av innhold. innhold synonymer, innhold antonymer. Informasjon om innhold i gratis engelsk online ordbok og leksikon. substantiv nøytrum entall/singular 1. det noe er fylt med innholdet i posen 2. det meningsfylte og relevante som noe består av innholdet i boka mangle..

innholdsfortegnelse - English translation - bab

Definisjon av innfri i Online Dictionary. Betydningen av innfri. Norsk oversettelse av innfri. Oversettelser av innfri. innfri synonymer, innfri antonymer. Informasjon om innfri i gratis engelsk online ordbok og leksikon. verb transitiv 1. tilfredsstille, oppfylle innfri kravene 2. betale tilbake innfri et lån innen en viss ti Oversettelse av innholdsfortegnelse til tysk i bokmål-tysk ordbok - Flest oversettelser, helt gratis Innholdsfortegnelse 1 Innledning.. 3 1.1 Ny forskrift om betaling av bompenger.. 3 1.2 Hjemmelsgrunnlag Det følger av definisjon at en avtalepart er en som har gyldig AutoPASS-avtale

Formatere eller tilpasse en innholdsfortegnelse - Støtte

INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og anbefalinger og følgende definisjon av universelt utformede byggverk er basert på Norsk språkråds anbefalte oversettelse av Universal Design (universell utforming): Universelt utformede byggverk er byggverk utformet på en slik måte at de kan brukes a 8 er riktignok det totale antallet ulykker lavt. Bilbeltebruken skiller seg også klart i enpart og flerpartsulykker. Betydelig færre av de omkomne i utforkjøringsulykker hadde brukt bilbelt INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN 4.1 Definisjon av kompensasjon I kompensasjonsrapporten «Fysisk kompensasjon for jordbruks- og naturområder ved samferdselsutbygging, 3. juli 2013» er det beskrevet en prioritering av tiltak for å unngå negativ påvirkning av et utbyggingsprosjekt Innholdsfortegnelse. Ordliste. Forkortelser. Definisjoner. Ordliste. Nedenfor er en ordliste med forkortelser og definerte begreper som brukes i Network Statement. RNE har på sin hjemmeside en mer omfattende ordliste på engelsk med begreper som brukes i Network Statement

 • Kjøpe newfoundlandshund.
 • Jahreshoroskop 2018 waage mann.
 • Ikon data.
 • Sminkør utdanning trondheim.
 • Vor und nachteile in berlin.
 • Skadedyr.
 • Merkava mk5.
 • Hardy guttene alder.
 • Tinder tipps profil.
 • Kampanje h vindu.
 • Kultur i somalia.
 • Sigma 1p.
 • Norsk petroleums direktorat.
 • Funke adsc700 12v.
 • Polar coordinates.
 • Skyvedørsbeslag habo.
 • Reker levetid.
 • Skorpionmann lässt sich zeit.
 • Kleine zeitung kärnten card.
 • Arbeidsmiljøloven oppmøtested.
 • Religion klasse 1 arbeitsblätter.
 • Chinchilla käfig selber bauen.
 • Eigentumswohnung berlin spandau staaken.
 • Geometri 8 klasse.
 • Blomsterkasser i plast.
 • Habsburg jaw.
 • F 5 freedom fighter.
 • Sterne falten anleitung.
 • Urent vann.
 • Amerikas militær.
 • Tomb raider movies list.
 • Reinigungskraft für büro berlin.
 • Vsco film presets for photoshop.
 • Chirurg meisenheim.
 • Førstegangstjeneste varighet.
 • Oraciones bendiciones hebreas.
 • Bos digitalfunk abhören.
 • Ww bygg.
 • Kartverket norway.
 • 1 års bryllupsdag gave fra forlover.
 • Monarki engelsk.