Home

Den første hjertetransplantasjonen i norge

Hjertetransplantasjon - Tidsskrift for Den norske

Den første hjertetransplantasjonen i Norge ble utført i november 1983 ved Rikshospitalet i Oslo av et team ledet av Tor Frøysaker (1929 - 94). Det var den kompliserte etterbehandlingen som var en av de viktigste årsakene til at man her på berget ikke umiddelbart fulgte Barnards eksempel, men først valgte å ta metoden i bruk etter en del år (2) Det var i 1967 at den første hjertetransplantasjonen hos menneske ble utført () - den første i Norge og Norden ble foretatt ved Rikshospitalet i 1983 ().Fra å være en eksperimentell prosedyre er operasjonen etter hvert akseptert som god behandling hos utvalgte pasienter med livstruende hjertesvikt hvor annen terapi er hensiktsløs eller uten innvirkning på leveutsiktene Den første hjertetransplantasjonen i Norden ble utført av Tor Frøysaker og medarbeidere ved Rikshospitalet i Oslo i 1983 . Rikshospitalet har etter dette hatt landsfunksjon for denne behandlingen. Utvelgelsen av pasienter til transplantasjon har senere fulgt samme protokoll som den som for kort tid siden ble diskutert i Tidsskriftet Hjertetransplantasjon er overføring av hjerte fra et individ til et annet. Giveren er et nylig avdød individ. Mottakeren har en alvorlig medfødt hjertesvikt eller en hjertesykdom som gjør at han eller hun ikke lenger kan leve med sitt eget hjerte. Den første hjertetransplantasjonen ble gjort av den sørafrikanske kirurgen Christiaan Barnard på Groote Schuur sykehuset i Cape Town i 1967

Den første hjertetransplantasjonen Den første pasienten ble Louis Washkansky, en da 55 år gammel mann som led av diabetes mellitus og hjertesykdom. Hjertet ble donert fra en ung kvinne, Denise Darvall, som hadde blitt drept i en bilulykke. 3. desember 1967, ved en operasjon som krevde 9 timer og et team på 30 personer, ble den første. Den første hjertetransplantasjonen ble utført av Christian Barnard i 1967, i Cape Town i Sør-Afrika. Dette var revolusjonerende kirurgi. I dag er hjertetransplantasjon standard behandling for hjertesvikt i endestadiet med kort forventet levetid, med svært god overlevelse (cirka 80 prosent overlever fem år, og 50 prosent overlever 12 år) 2.2. Hjertetransplantasjon i Norge Den første hjertetransplantasjonen i Norge (og i Norden) ble utført av Tor Frøysaker og medarbeidere ved Riks-hospitalet i Oslo i 1983. I og med at Christian Barnard allerede i 1967 transplanterte det første hjertet i verden, kan det virke som om vi var sent ute med å plukke opp et nytt behandlingsprinsipp Men jeg tenkte ikke noe over at jeg var den første pasienten legene i Norge skulle transplantere et hjerte på. Jeg på det som en vanlig operasjon.Etter transplantasjonen ble hun skjermet for pressen. Fakta: HJERTETRANSPLANTASJON: I Norge er 463 personer hjertetransplantert hittil

Hjertetransplantasjon Tidsskrift for Den norske legeforenin

5. november markeres jubileet for den første hjertetransplantasjonen i Norge og Skandinavia. Denne dagen skal vi delta på markeringen, først med foredrag i Gamle Logen før det blir mottagelse i Oslo Rådhus.Men allerede i morgentidlig klokken 08:10 får vi treffe sentrale personer fra en første transplantasjonen i Frokost-TV på TV2. Så stå opp, skulk jobben Den første modellen av den populære muskelbilen og er det samme som postnummer vi bruker i Norge. Den 3. desember 1967 utførte Dr. Christiaan Barnard verdens første hjertetransplantasjon Norsk oljehistorie handler om funn og utvinning av petroleum på norsk sokkel fra 1960-årene og frem til i dag. Da Ekofiskfeltet ble erklært drivverdig lillejulaften 1969 markerte det starten på et nytt kapittel i norgeshistorien. Flere funn fulgte, flere felt ble bygd ut og flere felt ble satt i produksjon. En rekke av de store internasjonale oljeaktørene etablerte seg, fikk konsesjoner. Transplantasjon er overføring av celler, vev eller organer innen et individ eller mellom to individer. Dette kan være fra ett sted til et annet innen samme individ (autolog transplantasjon), fra ett individ til et annet individ innen samme art (allogen transplantasjon) eller mellom individer av ulik art, for eksempel fra gris til menneske (xenotransplantasjon)

Overlevelse etter hjertetransplantasjon i Norge

Liste over Norges monarker, som hersket over et samlet Norge, regnes tradisjonelt fra Harald Hårfagre, muligens som en arv fra Snorres fremstilling i Heimskringla.Det er imidlertid usikkert hvor stabil kongemakten var i de første ca. 150 år, og historikere har argumentert for at Norges kongerekke like gjerne kunne regnes fra Olav Tryggvason, eller fra Harald Hardråde Til Norge ble den første traktor (en motorplog) importert til Dønna i Nordland av godseier C. Coldevin i 1907. Fra 1916 kom et antall tohjulstraktorer («Jernhesten») av Moline fabrikat, og noen firehjulstraktorer av merke Mogul. I 1917 begynte Henry Ford (blant annet i Irland) fabrikasjon av sin Fordson traktor I dag er det organdonasjonsdagen og vi oppfordrer alle til å fortelle sine nærmeste at de er organdonor. I vidoen kan du høre pensjonert overlege og kirurg Odd Geiran fortelle om den første hjertetransplantasjonen i Norge

Den første boka skrevet i Norge av en ikke-vestlig innvandrer var Pakkis (1986) av den da 16 år gamle forfatteren Khalid Hussain. Hussain skrev senere kriminalromanen Ondt landskap (1990), og har laget film. Norskpakistanske Nasim Karim har skrevet romanen Izzat: for ærens skyld (1996) Den finnes i 37 % av befolkningen i Danmark. men en minkende andel dess lengre en kommer nordover i Norge. Om lag 25 % av befolkningen på sørøstlandet tilhører denne gruppen. De første kan ha kommet til Norge for om lag 10 000 år siden. Om redskapsbruken se artikkelen om Steinalderen i Norge, og ellers om Fosnakulturen og Pionerbosetningen I dag er det organdonasjonsdagen og vi oppfordrer alle til å fortelle sine nærmeste at de er organdonor. I vidoen kan du høre pensjonert overlege og.. Mobiltelefon, ofte bare kalt mobil, er en bærbar telefon.Apparatet er en kombinert radiosender og -mottaker som er knyttet til et telefonnett.I et mobiltelefonnettverk kalles håndsettet en mobilstasjon eller terminal, mens de landbaserte radiosenderne kalles basestasjoner.Basestasjonene er vanligvis forbundet med hverandre via fiberkabler og koblet sammen i digitale telefonisentraler hos. Jernbane, skinnelagt bane for tog. Et tog er enten et lokomotiv med tilkoblede vogner, enkle motorvogner, eller faste togsett med motorvogn og vogner. I nær 200 år har togtrafikk på jernbane vært et sentralt og viktig transportmiddel for mennesker og gods. Norges jernbanenett er på 4208 km (2017). Av dette er 2459 km elektrifisert (58 prosent)

Hjertetransplantasjon er et livslangt samarbeid mellom deg, din lege, lokalsykehus og Rikshospitalet. Dette samarbeidet er en av de viktigste faktorene til suksess i tillegg til topp motiverte pasienter Den første pancreastransplantasjon ble utført av Kelly i USA i 1966, mens den første hjertetransplantasjon var ledet av Barnard i Sør-Afrika i 1967. Den første humane hjerte-lungetransplantasjon ble utført av Cooley og fant sted i USA i 1969. Resultatene av alle disse første transplantasjonene bar preg a Den havde en Landeveisfart af 2 Mil i Timen.» Det har ikke lykkes forfatterne av Bilen kommer til Norge å finne ut noe mer om bilen fra Strømmen. Det var lenge antatt at den første bilen i Norge var en bruktimportert Benz, som i 1896 ble satt inn i rutetrafikk mellom Tretten og Ringebu

Den organiserte skolen i Norge går tilbake til middelalderen. Kort tid etter at Norge ble eget erkebispedømme i 1152, ble det opprettet katedralskoler for opplæring av prester i Trondheim, Oslo og Bergen. Etter reformasjonen ble det i 1539 gitt en dansk kirkeordinans som også gjaldt i Norge. Katedralskolene ble omdannet til latinskoler, og det ble påbudt at hver kjøpstad skulle ha en. Norges historie dekker perioden fra de første menneskene kom til landet og fram til vår tid.De tidligste sporene etter menneskelig bosetning i Norge er fra steinalderen, som begynte rundt år 9000-10 000 før vår tidsregning. En hjertetransplantasjon forlenger livet, og i Norge er median overlevelse 12 år (10), mens overlevelsen internasjonalt er 11 år (11). Selv om levetiden forlenges, opplever de fleste hjertetransplanterte mange komplikasjoner på lang sikt, og koronarsykdom (hjerteinfarkt/angina), kreft og nyresvikt er de vanligste dødsårsakene (11) De første fjernsynsbildene blir vist offentlig i Norge 12. januar 1954. Offisiell tv-åpning i 1960. Interessen for levende bilder og lyd rett inn i stua var stor Koronaviruset, SARS-CoV-2, er et smittsomt lungevirus som ble oppdaget i Kina i slutten av 2019 og påvist i Norge første 7. juni 2020 kl. 19:40 Åpner for flere elever på skolebuss Mer om.

hjertetransplantasjon - Store medisinske leksiko

 1. Den immunsuppressive behandlingen er i vesentlig grad bidragende til de to siste tilstandene. 2. Komplikasjoner 2.1. Organavstøtning For å fange opp begynnende rejeksjoner tas det hyppige hjertebiopsier den første tiden etter hjertetransplantasjon. Biopsier tas ukentlig til uke åtte, i uke 10 og uke 12, etter seks måneder og etter ett år
 2. Norge har fått sitt første tilfelle av koronasmitte. Kvinnen bor i Tromsø, opplyser Folkehelseinstituttet. - Det er svært lite sannsynlig at hun har smittet noen andre, sier kommuneoverlegen.
 3. Vi var de aller første til å prøvekjøre den nye elbilen fra Kina, Xpeng G3. En spennende bilmodell, sier Broom-Benny om nykommeren i kompakt-SUV-klassen
 4. - Den første gladkristne i Norge Skrevet av: Tore Hjalmar Sævik - Del. Humor, folkelighet og nyskapende forkynnelse er tre grunner til at litteraturprofessor aldri blir ferdig med Petter Dass. Debatt. Den perfekte stormen. Den perfekte stormen. Debatt. Motmelding mot en bokmelding
 5. Den første hjertetransplantasjonen i Norden ble utført på Rikshospitalet i 1983. - Vi utfører i gjennomsnitt 30 operasjoner i året, og det betyr at over 900 pasienter har fått nytt hjerte her til lands, sier Nytrøen
 6. Klart for Nordens første hjertetransplantasjon I et møte i prosjektgruppen den 2.11.1983 gjennomgikk man to pasienter som var aktuelle for hjertetransplantasjon, og begge ble akseptert. Den ene pasienten var en 22 år gammel kvinne som hadde ligget i et annet regionsykehus i et halvt år på grunn av kardiomyopati og hjertesvikt
 7. Norge. Allerede i 1801 foretok stabskirurg Magnus Andreas Thulstrup i Oslo den første norske vaksinasjonen mot kopper. Koppevaksinasjon ble obligatorisk med vaksinasjonsloven av 1810. Prestene måtte sjekke om alle konfirmanter og brudefolk hadde godkjent vaksinasjonsattest

Christiaan Barnard - Wikipedi

Fraktekrigen Norge (Den første og største) has 48,602 members. Her kan du legge ut ting du vil ha fraktet over hele landet. Legg ut bilde av tingen, hvor.. Det står i skarp motsetning til at de første norske mennene som hadde vært arrestert og mistenkt for å være nazistiske agenter, ble satt på fly til Norge allerede i juni 1945 1900 - 1920. Norsk industri vokser og sosiale lover sikrer arbeidernes rettigheter. Norge er nøytral i første verdenskrig, men over 2000 norske sjøfolk blir drept under Tysklands ubåtkrig

Hjertetransplantasjon - Foreningen for hjertesyke bar

 1. Barnehagen i Norge så langt: I Norge vokste barnehagene frem før 1940 dels gjennom enkelte kvinners private virksomhet etter at de hadde skaffet seg Fröbel-utdanning i utlandet, og dels gjennom private organisasjoners virksomhet. Mot slutten av 1800-tallet fantes flere private barnehager, den første ble startet i Trondheim
 2. Battericellefabrikk i Norge Vil bygge den aller første battericelle­fabrikken i Norge. Batterier, både litiumione og litiumsvovel, kan bli et nytt norsk industrieventyr. Grafénbasert LiS battericelle: Både anoden og katoden har høy porøsitet som gir stort aktivt areal
 3. Den første undersøkelsen som ble gjennomført i 1973/74, var et regjeringsoppdrag gjennomført av en forskergruppe. SSBs første levekårsundersøkelse kom i 1980, og har siden inngått som en fast del av statistikken. Fra 1980 ble den gjennomført om lag hvert fjerde år, og fra 1996 hvert år
 4. st 11 500 år siden. - Disse invandrerne kom fra sør, og redskapene knyttes til ahrensbergkulturen, som har fått sitt navn etter et funnsted i Nord-Tyskland
 5. ister Erna Solberg (H). - Vi har nå i kveld fått vite at det første dødsfallet har skjedd på grunn av covid-19, et eldre menneske, som har vært syk, og som da altså har dødd
 6. Denne oppgaven handler om den første industrien i Norge. Industrialiseringen kom sent til Norge i forhold til de fleste andre land i Vest-Europa. På nettstedet nedenfor finner du en nettutstilling fra Norsk Teknisk Museum i Oslo. Her kan du lese om de første fabrikkene i Norge. Les - og svar på spørsmålene

Resultatløs jakt på vårtegn i den første vårmåneden. - Nord-Norge har det mildt nå, men til uka blir det motsatt. Da blir det kaldere, sier Smits. Publisert 02.03.2018, kl. 18.2 Den første kom fra sørvest. - Dette var mennesker som hadde levd i dagens Spania og Portugal under siste istid og som siden flyttet nordover etter hvert som isen smeltet Av disse var 63.300 i Norge. 1986: I desember åpner NMT 900 Den første håndholdte telefonen ble produsert av Mobira (Nokia), Motorola og NEC. Prisen lå på rundt 30 000,— kroner. 1987: Nordisk Råd vurderer å forby bruk av mobiltelefon under bilkjøring. Norge ligger på 3 plass i verden med 81.000 mobiltelefoner

Erna Solberg: Nå kommer de mest inngripende tiltak vi har hatt i Norge i fredstid Israelarar på veg med koronavaksine korona-første-dødsfall-norge,innenriks,nyheter,Medisin og helse,sykdom,norge,Riksnyhete Med mindre du er en del av pilotprosjektene til en av de norske mobiloperatørene, må du vente til tidligst neste år for å logge på det superraske 5G-nettverket.Du trenger ikke å vente like lenge for å få hendene i den første 5G-mobilen i Norge. Det skjer allerede i sommer. Huawei, som har sitt å stri med om dagen, avslører i dag at Mate 20 X 5G blir tilgjengelig her til lands i august

Var først med nytt hjerte i Norge - Aftenposte

- Jeg har den største medfølelse med dem som i dag har mistet en av sine. Vi har fått det første dødsfallet i Norge som en følge av koronaviruset,. Erna Solberg sier til NRK at det første koronadødsfallet i Norge er bekreftet. Les: Flere land forbyr innreise fra Norge og andre risikoland - Vi har nå i kveld fått vite om det første. 1966 - Første rigg til Norge Det halvt nedsenkbare borefartøyet «Ocean Traveler» ble slept fra New Orleans til Norge. Fartøyet begynte å bore for Esso den 19. juli 1966. Boringen skjedde på blokk 8/3, om lag 180 kilometer sørvest for Stavanger. I løpet av 84 dager ble det boret ned til en dybde av 3.015 meter - Antagelig var det den første boka de eide. De måtte kunne den utenat. Det var stort sett jenter fra Bygde-Norge som kom til Oslo for å utdanne seg. Skolegangen på starten av 1800-tallet var enkel, særlig i Distrikts-Norge, hvor skolelæreren flyttet rundt i bygdene

Forventet levealder var i 2016 cirka 84 år for kvinner og 81 år for menn. Kapittelet tar for seg endringer over tid, forskjeller mellom utdanningsgrupper og kommuner og internasjonale forskjeller Den første konsesjonsrunden ble utlyst 13. april 1965. Det ble tildelt 22 utvinningstillatelser som omfattet 78 geografisk avgrensede områder (blokker). Utvinningstillatelsene ga enerett til å undersøke, bore og utvinne i konsesjonsområdet. Den første letebrønnen ble boret sommeren 1966, men viste seg å være tørr

Den første curiseturisten i Norge. Del. Les Mer. Da «Nereid» seilte inn i norske fjorder i 1869, var den en av de første utenlandske turistbåtene som besøkte Norge. Relaterte videoer. 2:46. Første verdenskrig: I den ellevte time. 1:50. Den katolske kirke i Norge avviser ulovligheter Brede Melinder Stokland (26) er den første kjente, norske coronapasienten. - Det er ikke kult å være den såkalte «patient zero», både i Norge og Toscana

Norge. Den første korrekte EØS-kjennelsen kom i Trygderettens i juni 2017. De neste månedene konkluderte flere dommer svært ulikt. I juni 2017 ledet en nyutdannet jurist arbeidet med den første kjennelsen i Trygderetten som tok riktig standpunkt i Nav-skandalen En av de første coronapasientene i Norge: Slik var sykdomsforløpet. En mann i 90-årene som døde av covid-19 i Norge ble ikke testet før etter tre dager på sykehus 50 år med oljeboring i Norge. Den første leteboringen på norsk sokkel satt i gang for et halvt år hundre siden.. STAVANGER Juli 1966: Essos boreplattform for leteboring i Nordsjøen Ocean Traveler klar til innsats. den første leteboringen ble startet 19. juli 1966

Den første bølgen kom tidlig, 900-TALLET: Morten Stige tror de aller første kirkene kom til Norge på 900-tallet. Her er han avbildet ved de restaurerte ruinene av Olavsklosteret i Oslo Spanskesyken for 100 år siden kom i tre-fire bølger i årene 1918-1920. Opptil 100 millioner, eller 5 prosent av innbyggerne, døde. I Norge og det vi i dag omtaler som vestlige høyinntektsland, døde imidlertid bare under 1 prosent av innbyggerne. Den første bølgen av spanskesyken kom vinteren og våren 1918 Da «Nereid» seilte inn i norske fjorder i 1869, var den en av de første utenlandske turistbåtene som besøkte Norge

Hjertetransplantasjon - helsenorge

Den første flyturen i Norge ble foretatt av den svenske adelsmannen baron Carl Cederström.Det skjedde 14. oktober 1910 da han tok av fra Etterstadsletta ved Kristiania. Flyet, da kalt et «aeroplan», var av typen Bleriot XI monoplan, og det hadde en 50 hestekrefters stjernemotor I 1900 fikk Kristiania sitt første vannkraftverk. Det var Hammeren kraftverk like ved Skjærsjøelvas utløp i Maridalsvannet. De første generatorene på til sammen 2,1 MW ble skiftet ut i 1927 og erstattet av en på 5 MW, og den er ennå i bruk. Kraftverket er det eldste i Norge som ennå er i drift - Jeg hadde én ting jeg skulle gjøre den torsdagen. Jeg skulle gå inn i klasserommet og skyte fire gutter og læreren, forteller 42-åringen For nøyaktig én måned siden ble den første personen i Norge bekreftet smittet med coronaviruset. Dette har skjedd den siste måneden

Denne stien er den første av sitt slag i Norge: Slår sammen folkeopplysning og turopplevelse hjertetransplantasjon. Det er snakk om verdens første elektriske, kunstige hjerte, «Carmat», Den danske pasienten var nummer 13 total på verdensbasis Første iPhone. Det var mye å kritisere den første iPhone-modellen for. Den hadde ikke 3G, ikke GSP, du kunne ikke installere apper på den, MMS var ikke støttet, og du kunne ikke klippe ut og lime inn tekst. Du fikk valget mellom 4 og 8 GB-versjoner, men en 16 GB-utgave kom tidlig i 2008. Første generasjon iPhone

bro til hjertetransplantasjon - Tidsskrift for Den norske

Norge, Danmark og Sverige klarte å holde sammen i felles nøytralitet gjennom hele første verdenskrig. Men de store handelsflåtene til Norge og Danmark ble viktige aktører, og den finske borgerkrigen preget også Sverige. De nordiske landene endte ved krigsslutt opp med både tap og gevinst Første coronadødsfall i Norge. Helseminister Bent Høie bekrefter til VG at en eldre pasient på Oslo universitetssykehus har dødd som følge av coronaviruset i Norge De første funnene av jern i Norge er datert så tidlig som til yngre bron­se­al­d­er (1100-500 f.Kr.). For eksempel er det funnet spor etter små jernstifter på bronsebukkene fra Hadeland. Blant de første gjenstandene av jern som kommer i førromersk jernalder (500 f.Kr. - 0), er små hekter og enkle nåler laget etter forbilde av tidligere bronsenåler Det vil altså si at enkelte steder i Norge rett og slett ikke har vinter, sånn rent meterologisk. I 2020 faller vårjevndøgn på 20. mars, og dette vil derfor være den første vårdagen, astronomisk sett. På vårjevndøgn er dag og natt like lange, og etter denne datoen vil dagene blir lengre og lengre i forhold til natten I 1854 fikk Norge sin første jernbane. Hovedbanen var 68 kilometer lang og gikk fra Kristiania til Eidsvoll. Dette er faktisk den samme strekningen også har landets mest moderne jernbane, Gardermobanen som åpnet i sin helhet i 1999

Hjerte- og lungetransplantasjoner i Norge

I og med at Polestar 2 kommer før den elektriske XC40, er dette den første helelektriske bilen i konsernet som er kollisjonstestet, den første som har ny AVAS-teknologi (Acoustic Vehicle Alert. Og den engelske globetrotteren Charles Elliot som besøkte Norge i 1830, erklærer efter en strabasiøs ferd over vidda at utsynet ved stupet ut mot Sørfjorden i Hardanger overgikk selv det han hadde sett i Himalaya. . . Det var i første halvdel av forrige århundre at de første egentlige turister kom til Norge De første bysamfunn Begrepet sivilisasjon brukes ofte om det som også kalles høykulturer i historiefaget. Hvis vi deler opp det siste begrepet så skjønner vi kanskje lettere hva vi mener med det første. Forenklet handler det om et utviklingsnivå i menneskelig kultur som er høyere enn tidligere sam Den første verdenskrig fikk, til tross for nøytraliteten, store følger for Norge, både fordi man var så nært knyttet den internasjonale handelen og fordi krigens behov skapte økt etterspørsel etter enkelte norske varer i utlandet og et større behov for å produsere varer man trengte selv ettersom tilbudet fra Europa stupte Det første jordbruket i Norge. Norge stod lenge utenfor overgangen til landbruk i Europa. De første forsøkene hadde vært sporadiske og mislykkede, men for omtrent 6000 år siden, under den yngre steinalderen i Norge (3900-1800 fvt) begynte menneskene rundt spesielt Oslofjorden å dyrke jorden for første gang

Første hjertetransplantasjon for 25 år siden - Frisk pus

Første kamper i Norge etter coronapausen: Rosenborg vant «toppmøtet» Det har ikke blitt spilt en fotballkamp i Norge siden nedstengningen 12. mars, men torsdag fikk toppfotballen grønt lys. Den første boka som ble trykt i Norge, heter «En Ny Allmanach paa det Aar efter Jesu Christi Fødsel 1644. Christiania Aff Tyge Nielssøn». Almanakken ble trykt på det første trykkeriet i Norge. Opprettingen av et norsk trykkeri fikk etter hvert samfunnsmessig betydning for landet, både innenfor forvaltning, nyhetsformidling og kulturliv Gjenstandene som de første menneskene som kom til Norge brukte har stor likhet med ting man har funnet på boplasser i nåværende Tyskland. Der hadde isbreene forsvunnet flere tusen år tidligere. Etter mer enn 100 år med arkeologisk forskning er vi i dag rimelig sikre på at de som først kom til Norge etter den siste istiden, kom via Sverige

Jernbanen i Norge består av rundt 4200 km med normalspor (1435 mm), hvorav 2470 km er elektrifisert og 290 kilometer er dobbeltspor. På det norske jernbanenettverket finnes det totalt 733 tunneler og rundt 2577 broer. Ca. 30 prosent av nettet tåler hastigheter på mer enn 100 kilometer i timen, og rundt fire prosent av dette igjen er tilpasset hastigheter på mer enn 160 kilometer i timen Men i hjemlandet ble ikke Calle den første til å fly. Over svensk jord var franskmannen Georg Legagneux først i sin Voisin den 29. juli 1909. Og den første svenske til å fly var sivilingeniøren Georg Unné i 1908, men han var bosatt i Frankrike. I Norge ble det altså heller ikke en nordmann først Spanskesyken var en influensaepidemi som i perioden 1918-1920 rammet store deler av verden, og som derfor kalles en pandemi. Mellom 50 og 100 millioner mennesker døde, det vil si flere enn antall døde under første verdenskrig og andre verdenskrig til sammen. Influensaen kom i tre til fire bølger og smittet minst en tredjedel av verdens befolkning - Jeg har den største medfølelse med dem som i dag har mistet en av sine. Vi har fått det første dødsfallet i Norge som en følge av koronaviruset, og vi kommer beklageligvis til å oppleve.

 • Melk ikke bra.
 • Dan bilzerian net worth forbes.
 • Chagall kiel.
 • Makeup mekka kalender.
 • Disneyland paris christmas.
 • Campingplatz frankreich.
 • Prosecco glass.
 • Bootshaus rappenwört speisekarte.
 • Hallo telefon.
 • Größter pickel rekord.
 • Sheltie zucht hessen.
 • Kart over palma mallorca.
 • Jennifer rostock fanartikel.
 • Medisana aroma diffusor ad 640.
 • Bad mingolsheim.
 • Prophezeiung 2018.
 • Bästa torra vita vinet.
 • Influensa symptomer svimmel.
 • Single wohnung freiburg.
 • Vintersko barn salg.
 • Grind til trapp.
 • Hva er kringkastingsavgift.
 • Imagenes de rosas azules y negras.
 • Agentur für arbeit traunstein arbeitgeberservice.
 • Tannkrem historie.
 • Hund som hobby trondheim.
 • Habsburg jaw.
 • Brudd arbeidsmiljøloven.
 • 8 april 1945.
 • Jadwal tpa bappenas 2018.
 • Büromöbel ebay.
 • Pikachu kostyme barn.
 • Vakumere mat.
 • Scarpa fjellsko skinn.
 • Dermaroller cellulitter.
 • Cupcakes rezept chefkoch.
 • Professionelles fotoshooting frankfurt.
 • Neue appenzeller werbung.
 • Wii emulator rom.
 • Uriel.
 • Wetter schwäbisch hall 16 tage.