Home

Refusjon tannlege

Din tannlege/tannpleier skal innrapportere godkjente egenandeler til den automatiske frikortordningen i Helfo. Helfo utbetaler stønad etter fastsatte takster, mens tannlegen eller tannpleieren har fri prissetting. Beløpet du får dekket kan derfor være lavere enn det du har betalt Regelverk for tannlege I utgangspunktet må alle voksne pasienter betale tannlegeregningen sin selv, men det finnes 15 tilstander/tilfeller som kan gi rett til stønad til dekning av utgifter til tannbehandling. uavhengig av hvilken behandler som har sendt krav på refusjon Finn billigste tannlege. Du kan benytte hvilke som helst tannlege i Norge. Husk at ut det året du fyller 20 år, får du 75 % rabatt hos den offentlige tannhelsetjenesten. Vær oppmerksom på at privatpraktiserende tannleger opererer med ulik prisstruktur avhengig av tidsbruk og andre faktorer. Husk derfor å be om prisoverslag før behandlingen

Tannhelse i folketrygden, økonomisk støtte til tannbehandling NAV. Hovedregelen er at man som voksen betaler all tannbehandling selv. Det finnes imidlertid to muligheter for refusjon/økonomisk støtte fra NAV, og tannlegen din kan hjelpe deg i vurderingen av hvilken økonomisk dekning du kanskje har rett på Tannlege/tannpleier uten direkte oppgjørsavtale foregår slik: Du må legge ut for behandlingen selv. Du får «Skjema for tannbehandling» del I - kvittering for refusjon. Dette skal sendes HELFO, underskrevet av deg og den som har behandlet deg. Stønad etter fastsatte takster fra folketrygden utbetales til din konto - husk å oppgi. HELFO kan bidra med økonomisk støtte til å dekke dine tannbehandlinger. Se om du har krav på kompensasjon

Tannlegeregningen - hvem betaler? - helsenorge

Du kan ha rett til refusjon fra HELFO. Da får du refundert store deler av dine utgifter for din tannbehandling. Ring 22605557 nå for mer informasjon Refusjon av reiseutgifter tannbehandling. Dersom pasienten ikke kan benytte seg av rutegående transport, kan pasienten ha rett på å få rekvisisjon til reisen og få reiseutgiftene dekket av Pasientreiser. Det lokale pasientreisekontoret organiserer da reisen, og pasienten betaler kun en egenandel Tannlegen er ikke part i vurderingen av om pasienten skal få innvilget økonomisk stønad til tannbehandling, det er pasienten selv som må søke. NAV fatter vedtak om hvorvidt pasienten har rett til stønad, og om den skal innvilges med eller uten bruk av vilkår Her kan du lese om hvilke 14 sykdomstilstander som kan gi deg rett til å få dekket noen av tannlegeutgiftene dine fra HELFO. Be tannlegen eller tannpleieren om en vurdering av rettighetene dine. Utfyllende informasjon om Diagnoser og tilstander som kan gi rett til stønad til tannbehandling Refusjon fås kun i de tilfeller hvor munntørrheten medfører uttalt økt kariesaktivitet og der munntørrheten er dokumentert over tid (minimum ett år). Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer (i munnhule eller på hud) Bruk Helfo-godkjent tannlege og slipp utlegg

Tannlegen står imidlertid fritt til å ha sine egne priser, og et eventuelt mellomlegg mellom tannlegens pris og folketrygdens takster må du dekke selv. Enkelte grupper er fritatt for egenandeler og får dermed refusjon som tilsvarer taksten Se hvis du har krav på refusjon fra Helfo ved tannbehandling. Spør din tannlege hvis du har rett til refusjon eller les mer om refusjon her Refusjon. Studentsamskipnaden kan refundere inntil 50 % av utgiftene etter at egenandelen er trukket fra. Maksimal refusjon per studieår er 6000 kr. Refusjon av utgifter til vaksine i forbindelse med studieopphold i utlandet, dekkes med inntil 600 kr. Her er det ingen egenandel. Egenandel per kalenderår: 650 kr. Maksimal årlig utbetaling. Enkelte sykdommer/tilstander kan gi rett til refusjon (økonomisk støtte), og det er tannlegen som vurderer dette. Les mer på siden «Hvem betaler tannlegeregningen din?» eller «Tannregulering for barn og unge»

De fleste tannleger har en slik avtale. Dersom tannlegen ikke har avtale om direkte oppgjør må du selv legge ut selv og søke om refusjon i etterkant. Det er tannlegen som søker på vegne av deg. Søknadsfristen er seks måneder etter avsluttet behandling. Dersom du har flere behandlinger over tid bør du derfor søke underveis Spesialistutdanning av tannleger som en integrert samarbeidsmodell (2018) Rapport. PDF (13.5 MB) Kartlegging av spesialisttannhelsetjenester til personer med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven (2017) Rapport. PDF (3.9 MB) Organisering og gjennomføring av spesialistutdanning for tannleger (2015 Colosseum Tannlege Apollonia har avtale om direkte oppgjør med HELFO. For deg som pasient, betyr det at vi ordner alt papirarbeidet, og du slipper å kreve refusjon for tannlegen fra folketrygden. Vi vil trekke en eventuell støtte til tannlege fra på regningen din. Du betaler kun egenandel for behandlingen hos oss Du finner mer informasjon om HELFO-refusjon ved tannbehandling i Budapest på denne siden. Kontakt vår pasientkoordinator hele dagen på telefonnummer 454 32 017. Tannlegepriser hos Eurodent i Budapes Helfo-refusjon fra Norge, gjelder også når du velger tannbehandling i Budapest. Alle våre tannleger og spesialister ved Eurodent i Budapest er godkjente for Helfo-refusjon. Ring oss på 21 06 66 68 for mer informasjon om tannbehandling i Budapest

Takst. Tekst . Honorar. Refusjon. Egenandel. 1. Undersøkelse og diagnostikk hos allmennpraktiserende tannlege og hos tannpleier . 535,- 230,- 305,- * Helfo refusjon. Helfo kan dekke en stor del av din tannbehandling ved tilstander som kan forårsake store tannskader og tannlegekostnader. Våre behandlere har direkteoppgjør med Helfo. Når din behandling er berettiget refusjon, betaler du kun egenandelen. Din tannlege bedømmer om du kan få refusjon. Følgende tilstander kan gi krav på. Som student med betalt semesteravgift og som fastlegepasient hos SiO, kan du søke om refusjon for alle helseutgifter du har på mer enn 350 kr i året, så lenge de er godkjente som egenandeler (Egenandelstak 1 hos HELFO), ved at behandleren du går til har offentlig driftstilskudd Lundebytannlegene er en erfaren tannklinikk på Kolbotn. Vi har avtale med HELFO om direkte oppgjør ved refusjon for tannbehandling

Regelverk for tannlege - Helf

Tannlegen plikter å oppgi priser på sin hjemmeside. Kontakt både din tannlege og andre, og be om pristilbud før du bestiller timen. Ved endring i tilbudt totalpris skal tannlegen opplyse om dette før behandling igangsettes. Tannlegen skal uoppfordret gi deg skriftlig pristilbud dersom totalpris for behandlingen overstiger kr 5000 Tidligere kunne tannleger gi refusjon dersom det forelå dokumentasjon på selve tilstanden, f.eks ved diagnosen HIV/AIDS. Regelverket er nå innskjerpet slik at stønad er avhengig av risiko for infeksjon. Det kreves nå legeerklæring med spesifikk begrunnelse, slik det står i regelverket under punkt 4 Randesund Tannlegesenter fra , Agder. Tannlege. Søkeord kan fra annonsøren inneholde bevisste skrivefeil og forskjellige skrivemåter for å sikre treff ved søk etter disse ordene Fra 1. januar 2008 ble det mulig for tannleger å ha direkte oppgjør med NAV. Det innebærer at tannlegen selv bedømmer når det er grunnlag for refusjon i henhold til folketrygdlovens paragraf 5-6. Tidligere måtte man i hvert enkelt tilfelle sende inn en søknad til NAV 30. mai 2020 -Vi søker dyktig tannlege med erfaring. Se utlysning av stillingen på arbeidsplassen.nav.no og send en søknad på e-post til stilling@tannklinikk-1.no. Når du kommer til Tannklinikk1 ønsker vi at du skal føle deg velkommen. Vi setter pasienten/kunden i fokus og gjør alt for at ditt besøke skal være så behagelig som mulig

Tannlegen skal uoppfordret gi deg skriftlig pristilbud dersom totalpris for behandlingen overstiger 5000 kroner. Refusjon og betaling for behandling. Svar. Nei. Barn får gratis tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten. Voksne må i utgangspunktet betale selv, men det finnes mange unntak Finn din tannlege - Finn tannlegevakt - Finn tannpleiere - Finn tannteknikere. Norges bransjekatalog for tannleger, tannpleiere og tannteknikere Tannlege-behandling med refusjon 4.17 / 5 (6) Sist oppdatert: 30/06/19. Revmatisk sykdom kan medføre økte utgifter til tannbehandling. Enkelte sykdommer medfører dekning av utgifter. Refusjon av utgifter til tannbehandling (tannlegebehandling) for sykdommer som er sjeldne i Norge Gode råd om refusjon av tannlegebehandling. Merk deg også følgende: Regning som ikke er spesifisert etter folketrygdens takster og regler, er ikke tilstrekkelig stønadsgrunnlag Uttalelser fra fastlege, sykehus etc. skal eventuelt leveres til tannlegen Søknad om forhåndsgodkjenning er bortfal

Skyss til tannlegen - refusjon. Det er «Forskrift for dekning av skyssutgifter i Den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland» som regulerer hvem som kan få dekket skyssutgifter. For barn og unge 0-18 år vil skyssutgifter dekkes. Forskriften i sin helhet kan leses ved å klikke på lenken For å lage en snorkeskinne tar tannlegen avtrykk av dine tenner og sender det til tanntekniker. Tannteknikeren fremstiller snorkeskinnen tilpasset dine tenner. Ved andre besøket prøver tannlegen snorkeskinnen og eventuelt justerer den. Det tar noen uker for å vende seg til snorkeskinnen, men etterhvert klarer du ikke å sove uten den Enkelte tilstander/tilfeller kvalifiserer for refusjon fra HELFO. Klinikken utsteder de nødvendige skjemaer som du behøver for å søke refusjon fra HELFO Etter folketrygdloven § 5-6 ytes det stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling utført av tannlege ved følgende tilstander/tilfeller: Sjelden medisinsk tilstand Tannlege Jon Olav Aabakken - Kjeveortoped på Hamar. Praksisen har 6 ansatte.Alle har god opplæring, og vi bruker mye tid og penger på å holde oss faglig oppdatert Bogstadveien Tannlege har full oversikt over hvilke behandlinger som kan gi rett til HELFO refusjon, og vi tilbyr derfor direkteoppgjør. Dette betyr at pasient får både råd og behandling fra våre tannleger, og ikke behøver å søke om refusjon selv

Tannhelserefusjon Si

Tannregulering - Dronningens Tenner

Tannlege Oslo priser Voksne må i utgangspunkt betale tannlegeregningen selv, men det finnes unntak. Vi har offentlige avtaler slik at du betaler kun det nødvendige beløpet for tannbehandlingen Hjem > Nyheter > Refusjon hos tannlegen. Refusjon hos tannlegen. En hivdiagnose har tidligere gitt rett til refusjon hos tannlegen for alle som lever med hiv. En innskjerping i de eksisterende rutinene har ført til at mange som lever med hiv ikke lenger får denne refusjonen Det er tannlegen som vurderer om brukerens tannproblemer omfattes av folketrygdlovens stønadsbestemmelser. Det er en fordel om tannlegen har avtale om direkte oppgjør med HELFO. Heimdal Tannlegesenter AS har dette. Utgiftene HELFO refunderer utbetales da direkte til tannlegen, og dine utgifter reduseres tilsvarende. Du slippe

Tannhelse i folketrygden, økonomisk støtte til

Dette får du refundert av tannlegeutgifte

HELFO tannlege Har du rett på refusjon for

Du kan ha rett på inntil 80 % refusjon på tannimplantater. Få hjelp med å dokumentere behovet hos oss, og så søker vi om støtte til nødvendig behandling for deg. Hos oss betaler du kun egenandelen for behandlingen, så du slipper å legge ut fra egen lomme. Kontakt oss i dag Be tannlegen om å stoppe om du opplever ubehag. Behandlingen bør være behagelig og smertefri. Tannbehandling kan utføres under narkose hvis du absolutt ikke kan tenke deg og behandles i våken tilstand. Refusjon for de som har tannlegeskrekk. Nå har Helfo heldigvis endret sine regler. Du som har alvorlig tannlegeskrekk, kan få refusjon nå Tannlege behandling av tannkjøttsykdom (periodontitt eller pyrea) gir deg rett til refusjon fra Helfo. Din tannlege hos Smil Tannlegesenter er til enhver tid oppdatert på gjeldende regelverk. Du kan dermed være trygg på å få den refusjonen du har krav på. Du vil bli nøyaktig informert om dine rettigheter når du besøker vår tannlege. Tannlegen skal vurdere om du har rett til noe stønad. Enten trekkes stønaden fra beløpet på regningen din, eller du må fylle ut et skjema som skal sendes til Helfo for å få penger tilbake. 14 sykdomstilstander som kan gi deg rett til å refusjon fra Helfo. Be tannlegen din om en vurdering av rettighetene dine De fleste pasientene blir henvist til oss fra distriktstannklinikkene eller fra privatpraktiserende tannleger. Slik henvisning er nødvendig for å få refusjon. Tannlegene og tannpleierne i distriktet er flinke til å følge opp pasientene og henvise når det er nødvendig

Dekning av tannlegeutgifter LH

 1. Refusjon av utgifter til tannlege gjennom SiS. SiS samarbeider med fem tannlegekontor. Går du til eit av disse, betalar SiS opptil 50 prosent av behandlingsutgiftane, inntil kr. 10.000,- per studieår per student. Les meir om tannlegerefusjon på SiS sine sider. Skriv ut Sist oppdatert 27.02.201
 2. Vi gleder oss å informere at våre tannleger (spesialister i oral kirurgi, periodontitt tannlege, spesialister i protetikk) kan utføre behandlinger på norske pasienter som søker refusjon. Mer om våre tannleger - her. De pasienter som fyller vilkårene for å få refusjon for tannbehandling i Norge, vil også kunne søke refusjon for tannbehandling hos vår klinikk
 3. Bjørnefjorden tannlegepraksis ble etablert i 2010 og består av 3 klinikker; én på Os, én på Fusa og én på Tysnes. Vi utfører alle typer tannbehandling

Regelverk og takster - Helf

Hvis tannlegen din har inngått en avtale om direkte oppgjør sender han eller hun regningen for behandlingen direkte til Helfo. Du betaler kun eventuell egenandel og mellomlegg Våre tannleger har avtale med Helfo og bedømmer om du har rett til refusjon. Det er viktig å få et implantat som har blitt testet over tid, og som har god prognose. Tannimplantater trenger pleie og oppfølging slik som vanlige tenner gjør HELFO -støtte ved tannbehandling. Tannlegesenter i Oslo med tannleger , spesialister og tannpleiere. Ring 24 10 12 70 for timebestilling. Velkommen til oss

Tannlege - Tannlegetjenesten hos SiO - Si

 1. Alt innen moderne tannpleie. Vi tilbyr også akutt tannbehandling på dagen. Åpent mandag-fredag 0900-2100 lørdag 1000-1800 søndag etter avtale
 2. Har du krav på refusjon fra HELFO, får du informasjon og hjelp til dette hos oss. Tannlege Ingvild Sæthre Gulling har spesialkompetanse på implantatprotetikk med refusjon fra HELFO. Her er noe av det vi kan hjelpe deg med: Akuttbehandling, time på dagen; Vanlig undersøkelse med røntgen og rens; Fyllingsterapi med tannfargede fyllinge
 3. Tannlegen ordner automatisk refusjon på behandlingen, du betaler bare eventuell egenandel. Krav til behandlere ved tannbehandling med refusjon: Protetikk på implantat må utføres av tannlege med ekstra kompetanse som er anerkjent av HELFO som ekstra kompetanse. Implantat må settes inn av kjevekirurg, oralkirurg eller periodontittspesialis
 4. Tannlege. Du får ikke fradrag for kostnader til tannlege- og tannpleierhjelp. Vi bruker cookies. Denne siden bruker cookies. Ved å bli værende eller trykke på knappen under, godkjenner du bruk av dette for analytiske formål. Ikke spor meg Det er greit. Til toppen Om Skatteetaten. Kontakt oss.
 5. Trykk på navnet til tannlegen du ønsker å bestille time hos, og du kan finne og reservere din time på nettet.. Magnus Gunnar Paulsbo - Tannlege, Lystgass, Godkjent for refusjon av Implantatprotetisk behandling Helfo. Morten Gunnar Paulsbo - Tannlege, Lystgass, Godkjent for refusjon av Implantatprotetisk behandling Helfo. Jens Petter Finstad - Tannlege, Godkjent for refusjon av.

Refsjon fra HELFO - HELFO Majorstua Tannlegen

Tannlegespesialister og andre spesialist tjenester i Oslo sentrum. Implantatbehandling | All-on-4 behandling | Tannregulering | Rotfylling | Behandling i narkose | Oral kirurgi | Periodontibehandling | Plastisk kirurgi | Fysioterapi. Ring oss for time på tlf. 47 16 37 20. Velkommen Tannlege Mads Stokkelien. Uteksaminert fra Universitetet i Oslo. Tannlege Linn Stokkelien. Spesialkompetanse i implantatprotetikk med Helfo refusjon ( godkjent til å utføre implantatprotetisk behandling på trygdens regning) Uteksaminert fra universitetet i Oslo. Tannlege Knut Skarpeteig

Hygienetiltak

Refusjon av reiseutgifter tannbehandling - Tannlegeforeninge

Vi ordner også automatisk refusjon for deg dersom du har krav på dette fra HELFO. 100 000 nordmenn som ikke går til tannlegen på [] Les mer . Spørsmål? Vi er her for å hjelpe deg som din tannlege i Trondheim! Ta kontakt med oss for timebestilling. BESTILL TIME HER Kjersti er utdannet tannlege fra Universitetet i Bergen(UiB) 2002. Utdannet spesialist i oral protetikk ved Institutt for klinisk odontologi, UiB 2018. Hun har kompetanse på protetisk rehabilitering og estetisk tannbehandling med spesialkompetanse på bittfysiologi, kjeveleddsproblematikk og søvnapnè Tannlegeskrekk kan behandles. Oslo Tannlegesenter ønsker å hjelpe deg bli kvitt din tannlegeskrekk. Ring 22 42 49 50 nå for tannlege-time i dag Din lokale tannlege i Porsgrunn gi grunnlag for refusjon fra Helfo. Tannlegene her kjenner dette regelverket og hjelper deg! Les mer. Behandlinger. Praksisen består av erfarne allmenntannleger som er veldig glad i faget sitt og utfører det meste av tannbehandling

Økonomisk stønad fra NAV til tannbehandling - Den norske

 1. Tannlegen din i Norge vil kunne informere mer om reglene for refusjon. Du kan også lese om folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling i Helse- og omsorgsdepartementets rundskriv. Du må kunne dokumentere at din tilstand eller din situasjon gir deg rett til refusjon for behandling
 2. Priser hos Løkketangen tannlege i Sandvika og Bærum. Se oversikt over våre tannbehandlinger her. Vi tilbyr også 20% studentrabatt
 3. Dersom du ønsker en profesjonell tannlege som har lang erfaring og som lytter til dine problemer, kan du trygt du benytte deg av oss i Metro Tannklinikk

Video: Diagnoser og tilstander som kan gi rett til - Tannlege

Vi minner om at OralCare ikke kan svare på generelle henvendelser ang. perio eller refusjon fra Helfo. For dette må du kontakte din faste tannlege eller Helfo. Alle felt i skjemaet må fylles ut. Vennligst ikke skriv inn sensitiv informasjon Tannlege Oslo. Hos godetenner gir vu også 10% studentrabatt. Ring 22 20 43 81 Den enkelte tannlege eller tannpleier er ansvarlig for å vurdere hvorvidt et medlem har krav på stønad i medhold av folketrygdloven § 5-6 eller § 5-6 a. Tannlegen/tannpleieren skal videre vurdere om behandlingen er innenfor rammene av nødvendig og forsvarlig tannbehandling. Tannlegen/tannpleieren må kunne dokumentere sine vurderinger, o Tannlege Parvez er fra Berlin,og har 20 års erfaring som allmen praktiserende tannlege.Han er norges første Master of Science i Implantat og Periodontology terapi.. Tannlege Parvez er autorisert til å utføre i mplantatprotetisk behandling med trygde refusjon fra HELFO.. Han er medlem av den norske og den tyske tannlegeforeningen og den tyske periodontist foreningen

Har du krav på trygderefusjon hos tannlegen

Vi er to erfarne tannleger som har bred kompetanse innen alle typer tannbehandling. Vi tar i mot både nye og faste pasienter. Vårt fokus er kvalitet, konkurransedyktige priser og ikke minst å gjøre tannlegebesøket til en best mulig opplevelse for våre pasienter! Viktig informasjon til alle pasienter ved Selbak tannlegesenter Trenger du en hjelp av en dyktig tannlege på Lysaker. Lysaker Brygge Tannklinikk hjelper deg, og sørger for at du går ut døren med et smil om munnen Tannlege Drammen - Dine Tannleger Velkommen til nye moderne lokaler på Landfalløya nær Drammen Sentrum . Vi tror denne siden vil gi nyttig informasjon om moderne tannbehandling,- og om Tannlegene Nygaard as. Vi vil holde siden oppdatert om nye teknikker og hjelpemidler som du vil komme i kontakt med hos oss

Tannlege Jon Olav Aabakken - Kjeveortoped på Hamar

Privatpraktiserende tannleger og kjeveortopeder står fritt til å prise tjenestene sine, og prisen du må betale selv, vil derfor variere. Den totale egenandelen tilsvarer altså differansen mellom Helfos refusjon og prisen tannlegen tar. Og her er det store forskjeller Tannlege priser | Hos Grunerløkks Hus Tannlegesenter får du undersøkelse med tannrens for 690,- | Se vår prisliste | Vi har studentrabatt | faktura 14 dage Eurodent fra , Vestland. Tannlege. Vi kan som eneste tannklinikk i Norge tilby behandling i utlandet med første konsultasjon, garanti og oppfølging i Bergen, Oslo og Alta Tannlege i utlandet - Helvetic Clinics i Ungarn, en tannklinikk utenom det vanlige Uansett hvilken Helvetic-klinikk du velger, kan vi forsikre deg om at du mottar tannpleie av ypperste kvalitet. Vi garanterer at du blir behandlet av de beste tannleger, med den nyeste teknologien, og i henhold til de strenge regler og prosedyrer, som er langt utover det som er fastslått i Sveits

For å få refusjon fra Helfo til tannbehandling i privat praksis, Tannlegen må før stønadsberettiget behandling påbegynnes, dokumentere tilstandens alvorlighetsgrad. Behandlingen må planlegges ut fra sykdomsaktivitet, langtidsprognose og være mest mulig vevsbesparende der semipermanent behandling vurderes i første fase Tannlege Elisabeth Aurstad Riksen AS driver en moderne allmennpraksis for 3 tannleger, samt spesialist i oral kirurgi og tannpleier. Vi befinner oss ved krysset mellom Thomas Heftyes gate og Bygdøy alle på Frogner i Oslo Vest. Lokalene ble totalrenovert og nytt utstyr ble installert sommeren 2008 Vi har direkte oppgjør med HELFO og utfører blant annet implantatbehandling på pasienter som har krav på refusjon. KOMPETANSE. Vi har god og lang erfaring og våre tannleger er medlemer i den norske tannlegeforeningen, MNTF Helfo Refusjon Bestill Time Nå Helfo har ansvar for ordningen med stønad og refusjon for utgifter til helsebehandling, legemidler og andre utgifter som dekkes av folketrygden. Våre tannleger har god kjennskap til Helfo og er stadig oppdatert med de gjeldende lover og retningslinjer som foreligger. Dette sikrer deg som pasient den refusjonen du måtte ha. For alle som bruker privatpraktiserende tannleger er det ikke refusjon for annet enn særskilte sykdommer, eller hvis fylkestannlegen har inngått avtale med en privatpraktiserende om å behandle på det offentliges vegne. Hvis du vil vite mer om rettighetene for fri tannbehandling, kan du kontakte Fylkestannlegen. Du finner kontaktinformasjon her

Tannlege Bodø - Tannlegegården Barth - PrislisteDavid Funk | Eurodent Trondheim

Det Norske Akademis ordbo 8186 Tjongsfjorden. Åpningstid: mandag og tirsdag: 08:00-15:00. Telefon: 948 19 939. E-post: tjo-tann@nfk.no Klinikkleder : Lene Holm Arntzen . Endringer kan forekomme og Ørnes Tannklinikk kan kontaktes ved behov på tlf. 75 65 24 8 Refusjon for tannbehandling dekkes av HELFO gjennom direkteoppgjør med tannleger/spesialister. Det hender under konsultasjoner at vi avdekker krav om refusjon, og de hyppigste innslagspunktene brukt av totalt 15 mulige er tannkjøttsykdom, tanngnissing, munntørrhet og tannskade ved ulykke Refusjon trekkes av på regningen slik at du selv ikke trenger å legge ut for behandlingen. Ved Strømmen Tannhelse har alle tannleger avtale med og er oppdatert på bruken av HELFO. Her er en liste over diagnoser og tilstander som kan gi rett til stønad fra folketrygden (HELFO)-Punkt 1: Sjelden medisinsk tilstand-Punkt 2: Leppe-kjeve-ganespalt Tannlege Andreas Winsjansen Tannlege Frode Mork Tannlege Tomas Røn Tannlege Ole Bendik Bøen Almenpraktiserende tannleger lokalisert på Blindheim, Ålesund. Hjem Timebestilling Tjenester Refusjon Om oss Kontakt os

 • Gichtanfall dauer.
 • Polarpriset för populärmusik vinnare.
 • Tips til kortfilm.
 • Escher stairs.
 • Mi gente letra.
 • Telia mobilt bredbånd kontant.
 • Spelletjes voor 3.
 • Horoskop löwe woche.
 • Zweischlingen disco.
 • K9 hundesele.
 • Credit points til studiepoeng.
 • Bergen kommune skole.
 • Zweischlingen disco.
 • Sveits fotball liga.
 • Anders berglund.
 • Krusbär engelska.
 • Wohnung mieten oldenburg provisionsfrei.
 • Tpms norge.
 • Altes stadtbad heilbronn.
 • Babyschwimmen wiesloch.
 • Viva hotel cala mesquida.
 • Lars mikkelsen krøniken.
 • Grosse dampflok.
 • Mother 2017 rollebesetning.
 • Kultivierte singles.
 • Augmented reality norsk.
 • Regnskapsplikt små as.
 • Foreldrepenger far søknadsfrist.
 • Kali kampsport.
 • Programsymbol mac.
 • Pro sieben schweiz.
 • Wandern mit hund ostsee.
 • Sumatra andaman earthquake.
 • About apple.
 • Passat b8 variant.
 • Concert patrick bruel.
 • Heterozygot talassemi.
 • Familien fotoshooting aargau.
 • Berkley nordic.
 • Smerter i lysken mann.
 • Dressvest.