Home

Kurvediagram geogebra

Eksempel på hvordan man lager kurvediagram i Geogebra (versjon 4.0.10.0). Eksempelet er hentet fra 2007-utgaven av Sinus 2P på side 55 GeoGebra Math Apps Get our free online math tools for graphing, geometry, 3D, and more Free online apps bundle from GeoGebra: get graphing, geometry, algebra, 3D, statistics, probability, all in one tool Histogram med GeoGebra. Viser hvordan du kan bruke GeoGebra til å tegne histogram. Kontakt oss; Rettigheter. Bruk av geogebra til å finne gjennomsnitt, median, kvartiler, kvartilbredde, variasjonsbredde og standardavvik, og til å tegne et søylediagram

Frå GeoGebra Manual. Gå til: navigering, søk. Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane This video is unavailable. Watch Queue Queue. Watch Queue Queu GeoGebra - en programvare med en universell sett av funksjoner for fullt geometrisk design. De viktigste funksjonene i programvaren er arbeidet med rutenettet, statistiske eller aritmetiske operasjoner, bord osv GeoGebra gjør det mulig å beregne røttene av ligninger eller interessante ytterpunkt og arbeide med derivater og integraler av funksjoner Pindediagram GeoGebra Matematik EUC Nord HHX. Loading Bar Graphs and Histograms using Geogebra - Duration: 8:28. Penelope Templeton 9,640 views. 8:28. The RuneScape Documentary.

Kurvediagram i Geogebra - YouTub

Strumento interattivo per la geometria di GeoGebra, online e gratuito: crea triangoli, cerchi, angoli, trasformazioni e molto altro ancora Funksjon[ <Liste med tall> ] Returnerer den følgende funksjonen: De to første tallene (a og b) avgjør start- og sluttverdi til x.De resterende tallene er y-verdiene til funksjonen.y-verdiene blir plassert mellom a og b med like stor avstand mellom hver verdi Vi kan også finne median, varians og standardavvik ved CAS i GeoGebra (se nedenfor), eller vi kan bruke analyseverktøyet for én variabel hvis vi skriver alle karakterene inn i regnearkdelen. Cc Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår

GeoGebra Free Math Apps - used by over 100 Million

Constructor geométrico en línea, gratis e interactivo, de GeoGebra: crea triángulos, círculos, ángulos, transformaciones, ¡y mucho más Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. planlegge, gjennomføre og vurdere statistiske undersøkelser; beregne og gjøre rede for kumulativ og relativ frekvens, representere data i tabeller og diagrammer og drøfte ulike dataframstillinger og hvilke inntrykk de kan g

Se hvad et cirkeldiagram er, og hvordan man laver et. Prøv at bruge vores tegnemaskine til at lave et cirkeldiagram GeoGebra er et gratis program som er lagd for bruk i skolen. Programmet kombinerer både geometri og algebra, derav også navnet Geo(metri)(al)Gebra. Dette er da også en av fordelene med programmet. Du kan bruke det til både til å lage geometriske figurer og til for eksempel å studere grafer. Programmet egner seg særlig i ungdomsskolen GeoGebra er et flott program for å løse matematiske problemer. Den inneholder mange spennende verktøy og muligheter som du kan utforske gratis. Det er på svensk og kan være en stor hjelp for spesialstudenter. Download GeoGebra (norsk) 6.0.355. Kritikernes vurdering samt fordeler og ulemper. Kritikerevaluering. 5 GeoGebra er et gratis, dynamisk matematikkprogram for å konkretisere og å visualisere blant annet geometri, algebra, funksjoner og statistikk. Programmet gjør det mulig for elever å utforske matematiske ideer og sammenhenger. Felles ressurser fra Kikora og Matematikksenteret

GeoGebra Classic - GeoGebra

 1. Geogebra er et verktøy for å strukturere og visualisere data. Programmet utviklets fortløpende og kommer med nye versjoner som derfor kan fravike fra det du finner i dette kurset. Vårt ønske er å vise hovedprinsippene med verktøyet og bruken av det. I dette lynkurset er det brukt versjon 5 av GeoGebra
 2. Smarte meg, har utsatt å se på geogebra til denne uken. Eksamen er i morgen og jeg sitter frustrert å river meg i håret. Jeg følger opriften i boka til samme tema, men får ikke rett svar. Har prøvd forskjellige oppgaver, men klarer ikke få rett svar
 3. Kurvediagram. Side 55 - 56 i læreboka Eksempelet på side 55 starter med årstallet 1950 og slutter med 2000. Dette ville normalt skapt problemer med å få et fornuftig utsnitt av grafen, dersom vi ønsket å se y-aksen. Fra og med versjon 4.0 av GeoGebra går dette fint, og vi unngår at y-akse
 4. Linjediagram, eller kurvediagram, egner seg best når vi ser på en utvikling over tid. For eksempel vil et tallmateriale som viser antall arbeidsledige over en tidsperiode, være gunstig å presenter
 5. Dette er et godt eksempel på, hvornår du ikke skal bruge et kurvediagram . hvordan laver man cirkeldiagram. {{forumTopicSubject}} hvordan gør man jeg skal lave et til skolen imorgen . Se svar (19) >> Lav en figur i GeoGebra. hvor du viser, hvordan man spejler figurer i GeoGebra. Prøv om du kan spejle et billede i GeoGebra
 6. Sektordiagrammet er tegnet ved hjelp av Excel. Som vi kan se fra diagrammet er mer enn 50 % av Turmiksen karbohydrater eller fett. Det er omtrent fem ganger så mye som protein eller fiber

Her viser vi hvordan vi bruker programmet GeoGebra til slik tegning. Vi skal nå tegne linja y = 1, 5 x + 2 ved hjelp av GeoGebra. Vi åpner programmet og klikker inne i grafikkfeltet Kurvediagram Diagrammer delprøve 2 Leksjoner. 1. 2P-V14-1-del 2 - Lag Regresjon i GeoGebra-Julie-liste med punkt 4. Regresjon med ferdig meny i GeoGebra - Julie 5. Regresjon. Hvor god er modellen. Julie 4.1 Regresjon Lineær - 2P-H13-4-del 2. XY-diagrammer med regnearket Excel Her tager vi udgangspunkt i følgende sammenhørende værdier af tid i sekunder og tilført energi i Joule: Øvelse: Indsæt disse måleresultater i et regneark på følgende måde: Opret et diagram I GeoGebra skriver vi inn (−1, 2) i skrivefeltet. Da får vi tegnet punktet i koordinatsystemet, og punktet får automatisk navnet A. Deretter skriver vi (3, 10) og får da fram punktet B(3, 10) 2.4 Kurvediagram for hånd. 2.5 Søylediagram for hånd. 2.6 Sektordiagram for hånd. 3.2 Median i gruppert materiale digitalt. 4.5 Lineær regresjon. 4.6 Figurtall (del 1) i geogebra. 4.6 Figurtall (del 2) i geogebra. 5.1 Potensfunksjoner. 5.2 Regresjon av et polynom. 5.3 Rotfunksjoner. 5.4 Potens regresjon. 5.5 Eksponentialfunksjoner

Opret og rediger et søjlediagram, cirkeldiagram, kurvediagram eller punktdiagram (eller en graf) i Offic Hovedside 10.trinn Velkommen til hovedsiden for 10. klassetrinn. Lenger nede på denne siden finner du oversikt over pensum med lenker til de av våre sider som dekker de enkelte deler av pensumet.. Trenger du mer hjelp? Da anbefaler vi deg å bruke Matteprat aktivt.Her får du som regel svar på dine problemer innen noen få timer

Kurvediagram Diagrammer delprøve 2 Leksjoner. 1. 2P-V14-1-del 2 - Lag 5.1 Polynomfunksjoner - GeoGebra Leksjoner. 1. Tegne graf - Oppgave 2. Finne x og y verdier 3. Ekstremalpunkt 4. Skjæring med x akse - Nullpunktintervall 5. Da skalaen på kurvediagrammet er vandret ændres (kategori) akse ikke, så meget som skalaen på den lodrette (værdi) akse, der bruges i xy-(punkt) diagram kan du overveje at bruge et xy-(punkt) diagram i stedet for et kurvediagram, hvis du skal ændre skaleringen af akse eller vise den som en logaritmisk skala Nedenfor ser du hvor mange snegler Astrid har plukket i hagen hver kveld de ti siste kveldene. 10 5 22 28 2 8 50 15 40 1 I dette afsnit ser vi på hvordan man regner ting som hyppigheden, frekvensen, typetal, middelværdi og medianen af en mængde tal (i dette afsnit ser vi på de karakterer en klasse har fået til en eksamen). Vi giver også et par eksempler på hvordan man kunne tegne frekvensen i forskellige diagrammer

2P Archives

Sinus 2P: Histogram med GeoGebra

 1. Nyheder, analyser, viden, blogs og debat om it. Computerworld er dit medie om det digitale Danmark. Computerworld skriver om nye teknologier, hardware, software.
 2. Sinus Påbyggingsboka P > Sentralmål og spredningsmål Vi tar nå utgangspunkt i 0,5 på y-aksen og leser av. Vi kommer fram til 173 på x-aksen. Medianen er dermed 173 cm
 3. dste er osv. osv

Statistikk 2P på Geogebra (ikke klassedelt ) - YouTub

Matematikk 2P, er matematikk fra andreklasse på vgs.Mange elever tar 1P (Vg1) og 2P (Vg2) for å få generell studiekompetanse i matematikk. Om å lese til eksamen: Mange vet ikke hvor de skal starte å lese for å bestå eksamen i matematikk.Hva skal jeg lese mye på og hva trenger jeg ikke å lese mye på ? I klar matematikk 2P får du videoundervisning, som viser deg hva du skal fokusere. Jeg tar 2PY som privatist nå, og skal etter planen ha eksamen til våren. Men jeg sliter skikkelig i matte, så aner ikke hvordan det skal gå eksempel GeoGebra til tegning og analysering av to og tredimensjonale figurer. Gjøre beregninger av lengde, areal og volum på data • utføre og grunngje geometriske konstruksjonar og avbildingar med passar og linjal og andre hjelpemiddel (Ma 10) 8. trinn 9. trinn 10. trinn Konstruere 60 og 90 graders vinkler. Halvere og kopiere vinkler Matematikk 2P-Y , Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.. Om å lese til eksamen: Mange vet ikke hvor de skal starte å lese for å bestå eksamen i matematikk.Hva skal jeg lese mye på og hva trenger jeg ikke å lese mye på ? I klar matematikk 2P-Y får du videoundervisning, som viser deg hva du skal fokusere på for å bestå eksamen

- Graftegner (GeoGebra) og - regneark /Excel) må være - installertpå datamaskinen - Oppgaven skal levers i én fil AVLYST pga Koronakrisen Hjelp til vippeprøven den 27. mai 2020 på Teams Torsdag 21.5.2020 Kristi himmelfartsdag 22 (25/5-29/5E Vippeprøve for utvalgte elever på skolen 23 (1/6-5/6) Mandag 1.6.2020 2. Pinsedag 24 (8/6-12/6. Kommer lengre enn i 2MX I Sinus R1 repeterer vi det viktigste fra 1T Boka Sinus R1 er omtrent av samme omfang som Sinus 1T R1 er 8 sider lengre, men den har 2 delkapitler mindre Elevene vil oppleve enn langt større overgang fra ungdomskolen til 1T enn fra 1T til R1 Kurset S1 Matematikk for samfunnsfagelever Var tenkt for elever som ikke har 1T fra vg1 Gir stoffet i 1T i en light-versjon Lite. GeoGebra, Word og utskrift Kapittel 4.3 - Konstantledd og stigningstall 3 (16/1-20/1) Kapittel 4.4 - Grafisk avlesning Åpen dag på Sørumsand vgs Kapittel 4.5 - Digital løsning av ligninger 4 (23/1-27/1) Kapittel 4.6 - Funksjonsbegrepet Kapittel 4.7 - Lineær vekst 5 (30/1-3/2) Kapittel 4.8 - Lineære modeller Kapittel 4.9. Nedbrutte kompetansemål matematikk (word-dokument). Veiledende læringsmål - innledning Læreplanen Kunnskapsløftet og lokalt læreplanarbeid Læreplanen Kunnskapsløftet fokuserer på å utvikle elevenes kompetanse, og kompetansemål i fag beskriver hva eleven skal kunne mestre på utvalgte trinn Eg brukar GeoGebra, og legg inn (0, 12479), (2, 14769) som punkt i eit koordinatsystem. Deretter brukar eg kommandoen Beste tilpassa linje, og markerer punkta: Den lineære modellen som passar best med dei oppgitte verdiane er y = 2160,1x + 11701

a) Tegn et kurvediagram for hånd som viser dieselforbruket til Geir denne uken. b) Utvid tabellen slik at den viser de relative kumulative frekvensene for antall liter diesel bilen til Geir brukte denne uken. Oppgave 3 (6 poeng) En butikk selger ulike kjøttprodukter. Tabellen viser salget i butikken. Kjøttprodukt Antall kg Relativ frekven Indsæt et kurvediagram i 6 trin Kurvediagrammet bruges ikke lige så tit som søjlediagrammet og cirkeldiagrammet, men er fantastisk til at vise en udvikling over tid. Det er rigtig godt til at håndtere lidt større datamængder, hvilket du også kan se i dette eksempel ; For hver gang, man går en enhed til højre, går vi 2 nedad:-2 / 1 = -2 Bowling. Bowling kan gjennomføres med ulike faglige mål. Filmen viser eksempel på hvordan elevene bruker tallene og de fire regneartene til å til å nå et måltall

 1. a) Tegn et kurvediagram som viser utviklingen av antall Fødte, Døde, Innflyttere og Utflyttere for perioden 2011 til 2015. b) Finn summen av Fødte og Innflyttede mus i Musebygrenda fra 2011 til 2015. ø ∶ 250+200+250+350+250=1300 ∶800+1000+1100+700+600=420
 2. Eksamenstid: 5 timer: Del 1 skal leveres inn etter 2 timer. Del 2 skal leveres inn senest etter 5 timer. Hjelpemidler: Del 1: Vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimeterm
 3. I skal bruge jeres testark og ternet papir. Mine resultater Lav først et kurvediagram hvor du kan se din acceleration i de forskellige gear. Sådan gør du: 1. Lav et koordinatsystem som vist 2. Indsæt dine tre tider for 1. gear, som punkter i koordinatsystemet 3. Forbind punkterne med en farvet linje 4. Skriv, hvilken farve kurven for 1.
 4. Kapittel 2.4 - Kurvediagram - Vikar Kapittel 2.5 - Søylediagram Kapittel 2.6 - Sektordiagram 44 (26/10-30/10) Else-Beate Kapittel 1 - Gjennomgang av prøve Else-Beate - Graftegner (GeoGebra) og - regneark må være installert - på datamaskinen - Oppgaven må levers i én fil Muntlig trening med Geir 22 (30/5-3/6
 5. Skæringspunkt mellem to grafer excel. Skæringspunkt mellem rette linjer Grafisk og inspektionsmetode. 70+ channels, unlimited DVR storage space, & 6 accounts for your home all in one great price Den underliggende algoritme, der bruges i funktionerne SKÆRING og STIGNING, er forskellig fra den underliggende algoritme, som bruges i funktionen LINREGR
 6. Observationssæt eksempel. Det vil sige at vi inddeler vores datasæt i grupper også kaldt for intervaller. Man inddeler et observationssæt i intervaller af praktiske årsager
 7. klassiske diagramtyper som kurvediagram, søjlediagram og 100 % søjlediagram I FART skal eleverne arbejde med en udviklet GeoGebra-model, hvorfor det er vigtigt, at eleverne også har installeret GeoGebra på deres computere. I Matematikværktøjer kan eleverne hente hjælp til, hvordan de skal arbejde me

Kurvediagram Et kurvediagram bruges til at vise en udvikling over tid. På den måde kan man se, om det man undersøger stiger eller falder. Download modellen Risiko og fart og åben den i GeoGebra. Modellen har to skydere: en for den gældende fartgrænse og en for den kørte hastighed. Man indstiller fartgrænsen efter,. Excel light Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik Forfatter: Thorkil S. Hansen, CFV Redigeret af Claus Larsen, VUC Århus Version til Windows Vista LEKTION 1 I denne lektion skal du: - hav

KVUC/sbj Excel 2207 Side 41 af 49 sider Opgave 18 - diagrammer Kurvediagram Indtast disse data i et regneark (tallene er fra Opgave 13, måske har du dem allerede): Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 103 133 126 91 61 54 32 35 69 89 134 114 Markér månedsnavnene og talværdierne - og kun det, vær omhyggelig Handleplan for matematik 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Læsevejledning Matematik et fag med mange facetter... 4 Den røde tråd i matematikfaget fra dagtilbud til ungdomsuddannelse... 4 Matemati Så mange år er praktikanterne til sammen., Dette bruger Christian mest tid på i sin fritid., Så mange år er praktikanterne og den ene praktikants barn tilsammen., Dette bruger Nikolaj mest tid på i sin fritid Billede 1, Billede 2, Billede 3, Billede Instruktionsvideoer til Geogebra og Excel i form af screencast. Viden om videoer knyttet til hvert af de otte kapitler. (udfyld) x x Tegne kurvediagram (xy-diagram) Der findes et stort udvalg af regneark og de fleste indeholder de samme grundlæggende faciliteter fx.: Excel (er en del af Office-pakken)

Kurvediagram - YouTub

Tag: kvartiler. Sådan laver du et boksplot i GeoGebra. Troels Gannerup Christensen-Jan 11, 201 ; I B8 framgår att den största frekvensen är 8 och motsvarande poäng är 7. Typvärdet är 7. Resultat: Se ovan. Utöver lägesmåtten används också spridningsmått för att tala om hur väl samlat ett statistiskt material är 1 Flerfaset belastning 3-faset vekselstrøm Mindre belastninger tilsluttes normalt 230 V, hvorimod større belastninger, for at begrænse strømmen mest muligt, tilsluttes 2 eller 3 faser med eller uden nul. Ved at anbringe tre ens sæt viklinger på en generators rotor, med en forskydning på 120º i forhold til hinanden, vil der ved rotorens rotation frembringes 3-faset vekselspænding

Last ned GeoGebra 6

GeoGebra 4.2 kan lastes ned fra Eksponentiell vekst. Side 45 i læreboka Her vil vi vise hvordan vi løser eksempelet på side 45 med GeoGebra. 12 Vekstfaktoren er 1 = 0, x Stoffmengden M i gram etter x år er gitt ved likningen M(x) = 100 0,88. Vi velger å se på utviklingen 10 år fram i tid 2 Grafer Å tegne grafen til en funksjon Akser Rutenett Avrunding GeoGebra tegner grafen til f(x) = 0,5x 2 for 0 x 10. Funksjonen får automatisk navnet f. Hvis grafen ikke vises, kan du høyreklikke i grafikkfelte 1 P kapittel 3 Statistikk Løsninger til innlæringsoppgavene 3. Frekvensen av hybelboere er 15 % av 10 elever, altså 10 0,15 = 18 elever. 3.3 Sier vi at det er N elever i Arams klasse, har vi fra opplysningene at N 0,167 = 5. 5 Løser vi dette for N, får vi N = = 30 elever. 0, a Leksetid i minutter Frekvens Relativ frekvens (%) b Histogram over fordelingen av leksetider: Antall Tid (min) 3. 3 Litt om GeoGebra Bak i læreboka står det forklart hvordan vi kan finne Iøsninger på noen oppgaver og eksempler med grafiske kalkulatorer. I dette heftet blir det forklart hvordan utvalgte oppgaver og eksempler i læreboka kan løses ved hjelp av GeoGebra. GeoGebra 4.2 kan lastes ned fra GeoGebra som kalkulator 2 1649 Newton håndbok - Funksjoner med Side 2 Kort om denne modulen Denne modulen handler om matematiske funksjoner og er laget med tanke på elever som tar matematikkurset 1P, 2P-y og 2P. Modulen vil også kunne passe som en repetisjon av temaet for elever som tar 1T, 2P og 3Påbygning. Elever som går i 10-klasse vil kunne gjennomføre modulen hvis de har et godt faglig grunnlag

Pindediagram GeoGebra - YouTub

Foreløbig udgave August 2015 - Kontext+ Matematikken i vg2. Kursinnhold Lærebøker Valgmuligheter. R1 - inngangsporten til realfagene. Matematikk for realister Grunnlaget for spesiell studiekompetanse. Læreplanmål R1 - Algebra. Slideshow 6743472 by tashya-blak Trin for trin - til læreren Denne Trin for trin-guide giver et grundigt indblik i den praktiske afvikling af Testpiloter. Den består af to dele: Et generelt overblik og en del, hvor de enkelte tests uddybes Hver enkelt av figurtekstene skal begynne med det aktuelle figurnummeret. De etterfølgende figurene må 108 TILLEGG A. NOEN RÅD OM SKRIVING AV FYSIKKRAPPORTER 1.65 T [s] 1.6 1.55 Eksperiment Beregnet 1.5 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 h [m] Figur A.2: Eksempel på presentasjon av måledata samt teoretisk linje i et kurvediagram

Excel Diagrammer 2 Punktdiagram

Greensboro - High Point, NC McAllen - Edinburg - Mission, TX New Haven-Milford, CT St. Louis, MO-IL Grand Rapids - Wyoming, M

 • Wetter feldkirch.
 • Redningsskøyter plassering.
 • Snapchat old back.
 • Los zetas boss.
 • Lyconet business.
 • Lånekassen ekstra stipend utlandet.
 • Septum piercing oslo.
 • Rema 1000 førde åpningstider påske.
 • Yeats på norsk.
 • Terrassebeis pris.
 • El mundo españa.
 • Ving finland.
 • Austin texas sehenswürdigkeiten.
 • Postmenopausal definisjon.
 • Car country.
 • Arket berlin.
 • Wild wild country netflix.
 • Sparkle gamle sponplater.
 • Fritidsleder fengsel.
 • Ulykkesforsikring.
 • Jo nesbø tørst sammendrag.
 • 11 september konspirasjonsteorier.
 • Tom stiansen instagram.
 • Tethered camera support in lightroom classic cc.
 • Steinhauser kressbronn shop.
 • Motocross deler norge.
 • Sykkelstativ tesla model x.
 • Hestens seng norge.
 • Diane p piller østrogen.
 • Nak kitzingen.
 • Seksdagerskrigen globalis.
 • Lefse med laks og avokado.
 • Lørenskog kart.
 • Schwabo aktuell.
 • Ballorig preise.
 • Rory mccann frau.
 • Das perfekte gesicht berechnen.
 • Summary of the industrial revolution.
 • Ravn norge.
 • Hvordan bruke tise.
 • Glass med julemotiv.