Home

Autobahn dikt rolf

Kortsvaroppgåve: Autobahn - Framtid

Autobahn Diktet Autobahn frå samlinga Pusteøvelse er skrive av Rolf Jacobsen og blei gjeve ut i 1975. Det inneheld ei rekkje modernistiske trekk. Diktet har ei fri form, noko som er typisk for modernismen. Alle strofene inneheld tre verselinjer, der den siste verselinja er den same i alle. Dette kan vere for å understreke bodskapen Her gir vi deg hjelp og inspirasjon til å skrive kortsvarsoppgaven om «Autobahn» av Rolf Jacobsen. Dette gjør vi ved å vise en rekke ideer og eksempler på hva du kan komme inn på i oppgaven din, når det gjelder modernistiske trekk knyttet til oppbygning, språk og innhold i diktet Rolf Jacobsen var en norsk forfatter som med debutsamlingen Jord og jern (1933) brakte teknologien inn i norsk poesi. Jacobsen hadde en enestående evne til å skape bilder hvor natur og teknikk sammenstilles på nye måter, som i hans mest kjente dikt «Landskap med gravemaskiner» fra 1954. Diktene kjennetegnes av en fortellende snakketone, og formidler spennet mellom en moderne livsfølelse. I oppgaven blir du bedt om å gjøre greie for modernistiske trekk i diktet «Autobahn», og du bør komme inn på både form og innhold. Her går vi nærmere inn på form, språk og innhold i «Autobahn», og kommenterer hvilke modernistiske trekk som finnes i diktet på disse områdene

Autobahn Norsk hovedmål Vår 2017 Studienett

 1. Rolf Jacobsen ble født i Kristiania, men slo seg til slutt ned på Hamar, der han arbeidet som journalist og bokhandler. Han debuterte i 1933 med diktsamlinga Jord og jern . I 1935 kom samlinga Vrimmel , men så skulle det gå 16 år til neste utgivelse, Fjerntog (1951)
 2. Rolf Jacobsen er en av de få av våre lyrikere som vet at når diktet skal opptre ubundet av metrum og enderim, av alle de ytre virkemidler som får folk til å tro det er lyrikk - må uttrykket være dess mer mettet, ha desto større innholdsmessig tyngde, bildet, bildene, skal tale
 3. Rolf Jacobsen og diktet Landskap med gravemaskiner En fagtekst om den modernistiske forfatteren, lyrikeren, politikeren, redaktør og journalisten, Rolf Jacobsen. Han blir regnet som en av Nordens beste modernistiske lyriker fra det 20. århundret
 4. Rolf Jacobsen ble aldri ferdig med krigstiden. Dit dro de ikke, men i diktet Autobahn gjenopplever Jacobsen krigen. Mellom linjene ligger broren Antons skjebne. I 1973 hadde Joachim C. Fests biografi om Hitler kommet ut på norsk, og Jacobsen hadde skaffet seg den

Rolf Jacobsen (født 8. mars 1907 i Kristiania, død 20. februar 1994 på Hamar) var en norsk lyriker og journalist.Da han i 1933 debuterte med diktsamlingen Jord og jern, ble han omtalt som en ny stemme for en ny tid, og samlingen ble kalt for Norges første modernistiske diktsamling.. Jacobsen vokste opp på Flisa.Etter endt utdanning arbeidet han der som journalist, før han i 1941 ble. I 2003 begynte Rolf Jacobsens Venner å presentere «Månedens dikt», der vi utfordret personer til å velge seg et dikt av Rolf Jacobsen, gjerne med en begrunnelse. Utfordringen ble deretter sendt videre, og slik fortsatte stafetten ut 2007 Diktet Autobahn av Rolf Jacobsen ble utgitt i 1975. Perioden 1965-1975 blir omtalt som Nyenkelheten innenfor modernismen i Norge. Diktet inneholder flere modernistiske trekk. Diktet er bygget opp av fem strofer, med henholdsvis tre verselinjer hver. Verselinjene følger, i all hovedsak, et grunnleggende mønster Ukjente dikt og tekster 1925-1993. 1996 Samlede dikt. 1999. Bøker om Rolf Jacobsens liv og diktning Ole Karlsen (red.): Frøkorn av ild. Om Rolf Jacobsens forfatterskap, LNU/Cappelen 1993 Olav Vesaas: Rolf Jacobsen - en stifinner i hverdagen, Cappelen 1994 Erling Aadland: Forundring. Trofasthet. Poetisk tenkning i Rolf Jacobsens lyrikk.

Rolf Jacobsen må med rette kunne betegnes som en av våre aller har diktene hans fått en usedvanlig bred - skyggehistorien - . Av og til, synes jeg, fører dette til litt - pressede - lesninger. I behandlingen av Autobahn, for eksempel, konsentrerer Røsbak seg om tittelens Hitler-forbindelse. Men dette har. Litteratur(ogsamfunn!-!et#teksteksempel!! Fanfareav'Rolf'Jacobsen!! Storeendringer&i&teknologi,&bosetting,&arbeid&og&medier&henger&ogsåsammen&med&skriftkulturen.&

Rolf Jacobsen (1907-1994) blir regnet som en av de mest sentrale høymodernistene i norsk lyrikk. Diktene fra debuten Jord og jern (1933) viser en klar fascinasjon for den teknologiske utviklingen.. Men i likhet med andre modernister ser Jacobsen på denne utviklingen også med usikkerhet og med en grunnleggende uro Jacobsen, Rolf: Autobahn (Autobahn in Hungarian) Jacobsen, Rolf. Autobahn (Norwegian) Asfaltbåndets svarte lærpisk hviner over et nakent land Der magre skogfronter kommer marsjerende frem og forsvinner bakover og blir borte. Avstandene hamrer mot frontruten Lyriker og pressemann. Foreldre: Lege og tannlege Martin Julius Jacobsen (1865-1944) og sanitetssøster Marie Nilsen (1880-1953). Gift 21.12.1940 med syerske Petra Tendø (15.1.1912-2.12.1983), datter av skredder og småbruker Carl Johan Tendø (1874-1955) og Emma Køien (1882-1951). Rolf Jacobsens tolv diktsamlinger har plassert ham blant våre betydeligste moderne lyrikere, ikke. mere fjell ble utvelse i 1978, skrevet av Rolf. den norske naturenvar en viktig tema for modernitisk forfatter de kritiserer for den alvorlig angrep inne i naturen, og de har allerede skadet skade natur, fordi de ønsket å bygge opp nye boliger bedrifter. men man har fått både fordel og ulempe, den forfatteren var opptatt av på den tida til å hindre den økende natur forrensning, og.

Rolf Jacobsen - Store norske leksiko

Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Organisasjonsnummer: 964 234 973 MVA Telefon: +47 55 38 88 00 E-post: post@fagbokforlaget.no Kontakt os ROLF JACOBSEN ALLE* MINE DIKT GYLDENDAL NORSK FORLAG. Innhold JORD OG JERN (1933) Autobahn 252 Antenneskog 253 De himmelhøye husene 253 Fra spurv diktet 284 Lyset slukket - Lyset tent 285 II Kom igjen - 256 Bare et dikt til - 287 Jevnt i åtti 288 I alle skoge Dikt av Rolf Jakobsen: Myrstrå vipper Myrstrå vipper, bøyer seg mot øst og vest. og hvisker. Vinden. toer deres fingre. Myggen synger, danser gjennem luften, blanke, kåte. Mellom byene. hvor menneskene stimer på fortauene. og ser hva de. andre har på seg i dag og husmødrene. vasker kopper Rolf Jacobsen (1907-1994) er ein dei sentrale i norsk etterkrigs lyrikk. Diktet eg har sitert ovanfor er frå diktsamlinga Pusteøvelse som kom i 1975. Det seier mykje om mennesket og vår vesle plass i kosmos. Jacobsen var journalist og avisredaktør men det er som lyrikar vi først og fremst kjenner han

Diktet Autobahn av Rolf Jacobsen ble utgitt i 1975. Perioden 1965-1975 blir omtalt som form og rim er typiske trekk ved modernistiske dikt Det er utgitt et høyt antall dikt i Men den modernistiske lyrikken ble I de nærmeste avsnittene vil det bli pekt på visse karakteristiske trekk ved «Autobahn» (1975) er et modernistisk dikt skrevet av Rolf Jacobsen, som beskriver en reise langs en motorvei. Diktet er ikke-strofisk, da andre verslinje i første strofe har ulik lengde fra andre verslinje i resten av diktets strofer. Videre inneholder diktet enjambement og har ikke enderim Rolf Jacobsen ble en representant for mange nye type diktere, og blir sett på som en av de første store modernistiske lyrikerne i Norden. Han kom med det som regnes som Norges første modernistiske diktsamling. Diktene er litt futuristiske, men er gjerne preget av noe skepsis mot den moderne sivilisasjonen og de teknologiske framskrittene Autobahn i Tyskland har anbefalt maksimumshastighet på 130 km/t, men ingen generell hastighetsbegrensning. Store deler av det tyske autobahnnettet har allikevel fartsgrense 100-120km/t grunnet blant annet stor trafikk, mangel av veiskulder (nødfelt), ujevn kjørebane, korte av- og påkjøringsfelt og relativt lave svingradiuser. Men selv der det er skiltet for opphevelse av restriksjoner på. Det er langt dette Anderledeslandet. Nordover, nordover uten ende. Øygarden blåner seg endeløst ut i havet. Vi stuer oss sammen der det finnes jord og utkomme, tettbygd i smale daler. Men o

I Rolf Jacobsens «Autobahn» finner man mange typiske modernistiske trekk. Diktet er skrevet på frie vers, og man kan si at det har en viss sammenheng mellom form og innhold. Det kan oppleves som elitistisk, har spor av en typisk storbytematikk og kan tolkes som at det beskrives en følelse av fremmedgjorthet i livet I diktene før krigen kunne forholdet framstilles relativt forsonlig, men i etterkrigstiden skjerpes motsetningene, og teknikken kan anta truende former, slik det skjer i dette diktet. Rolf Jacobsen , 1907-1994, er en av de store norske lyrikere i dette århundret Trygve Skaugs Følg med nå er den første diktsamlingen som har ligget på toppen av Bokhandlerforeningens bestselgerliste siden Rolf Jacobsens Nattåpent fra 1985. Vi feirer topp-plasserinen til Skaug med å ha et av de fineste diktene fra Nattåpent som Ukas dikt.. En av 1900-tallets viktigste norske lyriker Rolf «Appelsinen» Jacobsen har levd et liv med torpedoer og trusler, ferskenfarm og fiaskoer, svindel og søksmål. Nå mener politiet han har funnet et nytt marked: å gjøre vanlige folks leiligheter om til bordeller

Diktet «Rulle rundt -(og rundt)» blei skrive av Rolf Jacobsen i 1975, og det tilhøyrer samlinga «Pusteøvelse». Namnet på diktsamlinga kan gje oss assosiasjonar til stress, og det er også ein del av temaet i diktet; vi menneske lever eit hesblesande liv der vi ikkje har tid til andre enn oss sjølv. På det ytre planet beskriv dikte Rolf Jacobsen (1907-1994) regnes som en av Norges største lyrikere. Da han debuterte med diktsamlingen Jord og jern, ble han kalt en ny stemme for en ny tid, og samlingen er omtalt som Norges første modernistiske diktsamling.Jacobsen arbeidet som journalist på Flisa før han i 1941, i regi av NS, ble redaktør i Kongsvinger Arbeiderblad Tidlig modernisme og nyromantikk 1890-årene Kjennetegn på modernisme. Jf. tabeller på side 126 i Intertekst vg3

Modernistiske trekk i Autobahn - Studienett

Rolf Jacobsen (1907-1994) fant tidlig fokus for natur- og miljøvern. «Landskap med gravemaskiner» fra samlingen «Hemmelig liv» (1954) er kanskje et av de første norske diktene som i klartekst advarer om vårt felttog mot naturen. Om få dager feirer vi verdens miljøverndag. Til markering av dagen velger vi ett av Rolf Jacobsens vakreste og mest [ Rolf Jacobsen (1907-1994) er en av våre tidligste modernister. Han var også en av de første som diktet om miljøvern. Jacobsen debuterte i 1933, men kom litt skjevt ut under krigen. Først i 1954 kom gjennombruddet med samlingen «Hemmelig liv». Jacobsen er da nærmere 50 år gammel. Men i sine senere år opplevde dikteren store suksesser Espens illustrasjon til Rolf Jacobsens dikt Byens Metafysikk av Rolf Jacobsen. Se hvordan elevene i VG3MK har visualisert diktet under av Rolf Jakobsen. Byens metafysikk av lyrikeren Rolf Jacobsen (1907-1974): Under rennestensristene, under de skimlete murkjellere, under lindealleenes fuktige røtter og parkplenene: Telefonkablenes nervefibre Diktet Myrstrå vipper av Rolf Jacobsen er et dikt med klare virkemidler og et tydelig tema. Diktet tar for seg hvordan våre dagligdagse problemer og gjøremål blir ynkelige og uviktige i den store sammenhengen. I første avsnitt presenterer han naturen. Myrstrå som vaier i vinden og myggen som leker i lufta. Det hele virker veldig harmonisk

Jacobsen, Rolf (1907-94) Han ble født i Kristiania 8. mars 1907 og døde 20. februar 1994 på Hamar. Jacobsen var en av de viktigste norske lyrikerne i det 20. århundre Det meste er nord lyder ei linje i diktet Nord som vi finner i den siste diktsamlinga av Rolf Jacobsen (1907-1994), Nattåpent fra 1985.. Etter at utenriksminister Jonas Gahr Støre avsluttet sin nordområdetale i Tromsø 10.11.2005 med ordene, er sitatet blitt en skikkelig klisjé Rolf Miller: Pitt Brad, Cabriolet und der Depp | Asül für Alle | BR Kabarett & Comedy - Duration: 6:03. BR Kabarett & Comedy 217,972 view Jeg skal analysere diktet - Nå, diktet er hentet fra diktsamlingen Tenk på noe annet fra 1979. Diktsamlingen er skrevet av den modernistiske forfatteren Rolf Jacobsen. - Nå Nå er nå når du leser dette, før du glemmer det igjen. Nå går stykke av evigheten, titusendedelen av et sekund gjennom hendene dine, gjennom øye

Rolf Jacobsen Leser Egne Dikt. Rolf Jacobsen. Play on TIDAL or open in our Desktop app Share. 1. Jord Og Jern (1933) : Avis Rolf Jacobsen. 2. Jord Og Jern (1933) : Byens Metafysikk Rolf Jacobsen. 3. Jord Og Jern (1933) : Fanfare. Accident. On 14 July 2003, around 6 a.m., a 21-year-old woman was travelling with her two-year-old daughter on the Autobahn 5 from Karlsruhe towards Frankfurt am Main.A short distance before Bruchsal, she lost control of her car, a small Kia, left the road to the right and crashed into trees behind the traffic barrier.Although the Autobahnpolizei, paramedics, an emergency physician and. I 1997 blei Rolf Jacobsens Venner skipa, og i 2007 opna foreininga Nordisk samtidspoesifestival - Rolf Jacobsen-dagene - som blir arrangerte på Hamar ein gong i året. I 2013 tonesette Ingvild Koksvik eit knippe dikt frå Nattåpent (1985) på ei plate med same namn. (Artikkelen held fram under diktet) Aldri før - - - Aldri fø Når det tales eller skrives om Rolf Jacobsens tidligste bøker, da sies ofte bl.a. dette: at han besynger den moderne virkeligheten. Han henter inn i diktet det han ser med sine øyne, og med. Immer diese Raser auf der Autobahn... Rolf Miller erzählt uns eine Geschichte über den typischen dunkelgrauen A6. Im FunClub geben sich die großen Comedystars die Klinke in die Hand

Norsk - Rolf Jacobsen - NDL

Rolf Jacobsens Venner Pusteøvelse (1975

 1. Det var ikke så lett å finne dikt av Karl Vennberg på nettet. Han ble født i 1910, og var sammen med Erik Lindegren en av de såkalte svenske fyrtiotalisterna, det vil si en generasjon svenske forfattere som ville bringe modernismen inn i svensk litteratur.Debatten ligner på den vi hadde i Norge, med tungetaledebatten, og det er jo også slik at i den norske tungetaledebatten var det.
 2. Forretningsmann og kunstsamler. Foreldre: Forlagsbokhandler Johan Martin Stenersen (1865-1948) og Martha Kathrine Eckersberg (1869-1930). Gift 1924 med Inger Johanne (Annie) Martinsen (f. 20.8.1900), datter av brukseier Johan Martinsen (1869-1907) og Ragna Torgersen (f. 1870). Rolf E. Stenersen var en sentral kulturpersonlighet i mellom- og etterkrigstidens norske offentlighet
 3. Modernisme innen litteraturen er et ord som både brukes om en litterær epoke med en mulig tidsangivelse rundt 1890-1970 og om litteratur med spesielle litterære trekk. Kjennetegn på modernismen er både et eksperimentelt formspråk og en livsfølelse preget av storby og fremmedgjøring. Mer spesifikt brukes begrepet om 1900-tallets nye og eksperimentelle litteratur, som fikk en.
 4. Det er dette viktige temaet Rolf Jacobsen tar opp i diktet «Aldri Før». Diktet ble skrevet til Kunstneraksjonen i 1984, og er hentet fra diktsamlinga Nattåpent, som ble gitt ut i 1985. Aldri Før har en modernistisk oppbygning, som de fleste av Jacobsens dikt. Det består av fire strofer med ulik lengde
 5. e dikt (1990). Samlede dikt inneholder også en avdeling dikt som Jacobsen publiserte i aviser, tidsskrift og antologier - fra før debuten og til hans siste leveår

Den lille bonden - dette diktet av Rolf Jacobsen er like aktuelt i dag som da det ble skrevet i 1979. For meg er det diktet om min oppvekst, om småbruket og ikke minst om pappa som går med ljåen og mamma med riva. I Trysil er vi etterkommere etter disse småbrukerne Vår pris 349,-(portofritt). Samlede dikt inneholder Rolf Jacobsens diktsamlinger fra Jord og jern (1933) til Løse dikt (1828-1992). Har tittelregister og førstelinjeregister Rolf Jacobsen leser egne dikt Få, om noen, har som Rolf Jacobsen skrevet dikt som så treffende har tatt den moderne utvikling og vår samtid på pulsen. Lydboka inneholder 96 dikt hentet fra NRKs arkiv, og det er et utvalg fra alle diktsamlingene hans Abstract Sammendrag. Mitt mål med denne oppgaven er å sammenlikne Rudolf Nilsens og Rolf Jacobsens bydiktning. Jeg tar for meg Nilsens tre samlinger: På stengrunn (1925), På gjensyn (1926) og Hverdagen (1929) og setter disse opp mot Jacobsens to første samlinger: Jord og jern (1933) og Vrimmel (1935) «Rom 301» Av Rolf Jacobsen Ja, nå kan De få komme inn. De har kledt deg i hvitt. Jeg tok den unge hånden din i min en stund. Den svarte ikke. Aldri mer. Den strøk meg så ofte over håret.

Dikt: Nord av Rolf Jacobsen Se oftere mot nord. Gå mot vinden, du får rødere kinn. Finn den ulendte stien. Hold den. Den er kortere. Nord er best. Vinterens flammevirvel, sommernattens mirakel. Gå mot vinden, klyv berg. Se mot nord. Oftere. Det er langt dette landet. Det meste er nord Dikt av Rolf Jacobsen. Postet den april 11, 2012 by annegretekaspersen. GUDS HJERTE. Guds hjerte vet vi ikke, men vi vet noe som overstrømmer oss som et regn over hendene. Hans øyne ser vi ikke, Men vi ser usynlig lys over alle ting som i sommernatten. Hans stemme hører vi ikke, men vi finne

Video: Rolf Jacobsen - Daria

Ble aldri ferdig med krigen - Aftenposte

 1. «Rolf Jacobsens dikt er aldri bra. De er enten oppsiktsvekkende dårlige eller oppsiktsvekkende gode.» Les anmeldelsen av «Hemmelig liv» fra 1954
 2. Hyss sier havet Hyss sier den lille bølgen ved stranden, hyss ikke så voldsomme, ikke så stolte ikke så bemerkelsesverdige. Hyss sier.
 3. Og så Rolf Jacobsen (1907-94) etterkrigsmodernisten som med si siste sterkt personlege diktsamling Nattåpent nådde ut til rekordmange lesarar. Men han har også mange fine dikt i sine tidlegare samlingar. Når de sover. Alle er barn når de sover. Da er det ikke krig i dem
 4. Publisert 28. oktober 2018 30. oktober 2018 Forfatter Aud Jorunn Hakestad Kategorier Innhold Tenk mer oktober 2018 Stikkord dikt, oktober 2018, Rolf Jacobsen Legg igjen en kommentar Avbryt svar Din e-postadresse vil ikke bli publisert
 5. Ernst Ragnar Johansson, kjent som Ernst Rolf (født 20. januar 1891 i Falun, død 25. desember 1932) var en svensk revyskuespiller og sanger.. Fra barnsben av var Ernst Rolf glad i å synge og opptre, og i 1907 reiste han på en suksessfull turné rundt i Sverige som sanger og skuespiller. I 1910 sang han for første gang på en innspilning, og gjennom sin karriere gjorde han så mange som 851.
 6. Det er ikke ofte norske lyrikere utgis på de store verdensspråk, og enda sjeldnere at de presenteres på så grundig måte som tilfellet er med Roger Greenwalds gjendiktning til engelsk av Rolf Jacobsens dikt i utvalg, North in the World.Boken rommer hele 121 av Jacobsens dikt, fra debuten med Jord og jern (1933) frem til hans store publikumssuksess Nattåpent (1985), tillagt et siste.
 7. Alle dikt utgitt av Rolf Jacobsen

Rolf Jacobsen - Wikipedi

Rolf Jacobsen (1907-1994) regnes for å være en av våre fremste lyrikere i moderne tid, som også utenfor landegrensene har oppnådd stor anerkjennelse. Allerede fra debuten med Jord og jern i 1933 sto han fram med en særegen poetisk stemme og en unik bildebruk. «Byens metafysikk», «Landskap med gravemaskiner» og «Til Jorden (med vennlig hilsen)» er bare noen av de mange Jacobsen. Rolf Jacobsen leser egne dikt. Rolf Jacobsen. Legg i ønskeliste. North in the World. Rolf Jacobsen. Legg i ønskeliste. Kysset i Maracaibo. Rolf M. Jacobsen. Legg i ønskeliste. North in the world. Rolf Jacobsen. Legg i ønskeliste. Rolf Jacobsen leser egne dikt. Rolf Jacobsen. Legg i ønskeliste. The Roads Have Come to an End Now Rolf Tofte - bare navnet var en garanti for troverdig, ryddig - og rolig journalistikk. Det var Bergens Tidende som hadde glede av ham, både som journalist, kommentator og petitskribent. I alle sjangre førte han en suveren penn. Da denne bloggens opphav i 1967 startet sin journalistiske karriere med sommerjobb i Bergens Tidende, fikk han dele konto

Rolf Jacobsen (født 8. mars 1907 i Kristiania, død 20. februar 1994 på Hamar) var forfatter og pressemann.Han regnes med blant våre fremste moderne lyrikere. Karrieren som pressemann tok slutt i 1945, da han ble arrestert og senere dømt for medlemskap i Nasjonal Samling og for sine lederartikler under krigen. Han bosatte seg etter løslatelsen i 1947 på Hamar, og ble boende der resten av. Rolf Jacobsen (8 March 1907 - 20 February 1994) was a Norwegian author.. Jacobsen could be said to be the first modernist writer in Norway.Jacobsen's career as a writer spanned more than fifty years. He is one of Scandinavia's most distinguished poets, who launched poetic modernism in Norway with his first book, Jord og jern in 1933. Jacobsen's work has been translated into over twenty.

Rolf Jacobsens Venner Mitt Rolf Jacobsen-dikt

 1. Norges beste dikt skal kåres i NRK-satsingen «Dikt & forbannet løgn». Her er alle de 100 beste diktene. Her ser du alt du kan oppleve med «Dikt & forbannet løgn«! Du kan lese de fleste av diktene på 100-listen i Nasjonalbiblioteketes bok-arkiv bokhylla.no.. Hjerte, smert
 2. Mere fjell av Rolf Jacobsen. Atndalen og Storvola i morgensol. Foto Mette Pellerud: Av og til. må noe vare lenge, ellers mister vi vel vettet snart, så fort allting snurrer rundt med oss, Store trær er fint. og riktig gamle trær er fint, men enda bedre-fjell. som ikke flytter seg en tomme
 3. Listen to Løse Dikt: Til En Pessimist (1981), a song by Rolf Jacobsen on TIDAL. Home Featured About. Login Start Free Trial Start Free Trial. Rolf Jacobsen Leser Egne Dikt. Rolf Jacobsen. Play on TIDAL or open in our Desktop app Share. 1. Jord Og Jern (1933) : Avis.

I den diktsamlingen Rolf Jacobsen utgav i 1969, Headlines (Overskrifter), står diktet Den er blå —. Der er synsvinkelen lagt til astronautene på månen, som snur seg og ser seg tilbake, og der svever jordkloden, skinnende blå i alle nyanser fra blåhvitt til havblått, mot en bakgrunn av svart univers Tilgang for norske IP-adresser Tittel: Jord og jern : dikt I et portrett fra 1990 ser Rolf Jacobsen tilbake på samlivet med sin kjære Petra. Han reflekterer over ekteskap, kjærlighet og det å bli alene. Og han leser egne dikt. Ved Sunniva Nervik Rolf Jacobsen (8. mars 1907-20. februar 1994) var ein norsk lyrikar og journalist frå Oslo (Kristiania) og føregangsmann for modernismen.Han debuterte i 1933 og gav ut diktsamlingar resten av livet. Dikta hans tok opp den nye tida med maskinar og industriutvikling, men òg mellommenneskelege kjensler og filosofiske spørsmål Rolf Jacobsen ble født 8. mars 1907 i Kristiania og døde på Hamar i 1994. Diktene hans var moderne med motiver han hentet fra byen og maskinenes verden. Han skrev om tegn og signaler mellom mennesker i byen, om fly, jernbaner og gravemaskiner, forholdet mellom teknologi og natur

Rolf Jacobsen; Rolf Jacobsen (Oppleser) Lydboka inneholder opplesning av 96 av forfatterens dikt, lest inn i perioden 1963-1992. Lydboka inneholder dikt fra diktsamlingene Jord og jern, Vrimmel, Fjerntog, Hemmelig liv, Sommeren i gresset, Brev til lyset, Stillheten efterpå, Headlines, Pass for dørene - dørene lukkes, Pusteøvelse, Tenk på noe annet og Nattåpent Diktet er hentet fra Nordbrandts utvalgte dikt, 100 digt, utgitt i 2014. Henrik Nordbrandt (f. 1945) er en av Nordens fremste poeter og ble i 2000 tildelt Nordisk råds litteraturpris. Prosjektet er et samarbeid mellom Nordisk poesifestival | Rolf Jacobsen-dagene, Hamar bibliotek og Innlandstrafikk Deretter et dikt av Rolf Jacobsen, sendt inn av en trofast leser i Trondheim, med Julehilsen. God Jul til henne og. Julekveldsvise av Alf Prøysen. Nå har vi vaske golvet og vi har børi ved, og vi har sett opp fugleband og vi har pynte tre'. Nå sett vi øss og hvile og puste på ei stund, mens je rugge vogna, så bror din får en blund

Diktet er fra diktsamlingen, Nattåpent som ble utgitt i 1985. Rolf Jakobsen han er født i 1907-1994 regnes som Norges første modernister. Diktene hans har fri form, uten faste enderim eller fast rytme, og han skrev om et moderne bymiljø med asfalt, kloakkrør, kraftledninger og neonlys Fra NRKs arkiv henter vi opptak av kjente lyrikere som leser egne dikt. Aslaug Vaa. Ingeborg Refling Hagen. Arnulf Øverland. Halldis Moren Vesaas. Claes Gill. Olav Angell. Jan Erik Vold. Olav H. Hauge. Rolf Jacobsen. 18. september 1995. Rolf Jacobsen. Tilbake til episodelisten Ukens lyriker. Rolf Jacobsen. Rolf. Jeg leste mange dikt i dag for å finne ett som passet til påsken. Det eneste jeg fandt var et lite dikt av Edwald Sundberg til en Siciliansk folketone: Å du signede, å du salige påskehøytid med nådens bud! Verden var bundet, Jesus har vunnet: gled deg, kristne, takk din Gud. Men jeg fandt også et av Rolf Jacobsen's dikt om tømmer Rolf Sverre Håndstad er død, revet bort av kreft halvannen måned før sin 61-årsdag. Hans sivile navn får neppe bjellene til å ringe hos så veldig mange, men si «Rhesus Minus» og «Pyton» til generasjonen som vokste opp i 1980- og 90-årene, så strømmer det kjapt frem minner om hans grenseoverskridende humor Men nettopp den samme egenskap gjør hans dikt til fristende utgangspunkt for en billedkunstners fri fabulering.» I løpet av 2020 skal gjenstandene i Rolf Jacobsens leilighet i Skappels gate 2 registreres. Til dette prosjektet har Rolf Jacobsens Venner mottatt støtte fra Kulturrådet, Hedmark fylkeskommune og Hamar kommune

Jacobsen, Rolf Gyldenda

Kjøp Samlede dikt fra Bokklubber Rolf Jacobsen (1907-1994) regnes for å være en av våre fremste lyrikere i moderne tid, som også utenfor landegrensene har oppnådd stor anerkjennelse. Allerede fra debuten med Jord og jern i 1933 sto han fram med en særegen poetisk stemme og en unik bildebruk 1) Fra Jacobsen, Rolf 1994, Alle mine dikt Gyldendal. Per Jarle Sætre, Terje Kristensen og Kåre Gerhard Christensen: Hør på oss! : elevenes syn på miljøundervisning og miljøspørsmål Rapport nr. 5 fra MUVIN 2 i Norg Kategoriarkiv: Dikt. Dikt. 4. januar 2019 Rolf Ruud I HERRENS HENDER 1: Jeg er i Herrens hender når dagen gryr i øst. Hver morgen han meg sender sitt ord med lys og trøst. Hva dagen meg vil bringe av glede og av savn, jeg kan på bønnens vinge få kraft i Jesu navn

Rolf Jacobsen - kjenner vi ham? - KULTURSPEILE

8.mars er det 100 år siden dikteren Rolf Jacobsen ble født. Vi har samlet noen av hans mest kjente dikt, som du kan høre her Er du annerledes? Annerledeslandet lever og ånder for effektiv, inspirert markedsføring. Vi leverer det du trenger av tjenester (idé - prosjektledelse - grafisk - 3D etc.). Vi vet hvor skoen trykker. Har du gode markedsplaner, men får dem ikke omsatt i Dikta Fanfare og Landskap med gravemaskiner er skrivne av lyrikaren Rolf Jacobsen (1907-1994), ein av dei første modernistane i norsk lyrikk. Landskap med gravemaskiner er eit dikt med modernistiske trekk Månedens dikt / mars 2019 Dette er måneden for Nordisk poesifestival | Rolf Jacobsen-dagene. I den sammenheng har vi valgt et av Rolf Jacobsens mest velkjente dikt som månedens dikt. HVIS DU VIL.. Etter å ha arbeidet med Rolf Jacobsen i en grupper på skolen, lærte jeg noe om han og hans diktning. Jeg fikk kjennskap til noen av hans dikt, og det mest generelle om diktene hans. Derimot synes jeg at jeg kunne lært mer om vi hadde brukt mer tid på arbeidet, og gått mer i dybden

I 1935 ga Rolf Jacobsen ut sin andre diktsamling Vrimmel, som blant annet innholdt diktet Virkelighet. Det er forbløffende aktuelt, nå 80 år senere. I disse dager når sommeren er på gjestevisitt, og solvarmen og lyset gjør oss lette til sinns , skal vi bare åpne en avis, eller for den del titte innom FB, så minnes vi om en annen virkelighet ved en annen kyst Rolf Jacobsen leser egne dikt lydbok. 149,-Lydboka inneholder opplesning av 96 av forfatterens dikt, lest inn i perioden 1963-1992. Lydboka inneholder dikt fra diktsamlingene Jord og jern, Vrimmel, Fjerntog, Hemmelig liv, Sommeren i gresset, Brev til lyset, Stillheten efterpå,.

Litteratur og samfunn - et teksteksempel Fanfare av Rolf

 1. Rolf Jacobsen. Slik bygger du opp et avsnitt. Slik skriver du en lyrikkanalyse. Sammenlikn to dikt. Introduksjon. Når du skal skrive en diktanalyse der du sammenlikner to dikt, kan du gå fram slik vi viser her. Eksempeldikta er Midt i byen av Rudolf Nilsen og Signaler av Rolf Jacobsen. Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du
 2. Pris: 345,-. innbundet, 2007. Sendes innen 2-4 virkedager. Kjøp boken Samlede dikt av Rolf Jacobsen (ISBN 9788205264991) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri
 3. Ta kontakt (dikt@dikt.org) dersom du har en eldre diktsamling å selge eller låne bort (Ved utlån vil du, som takk, motta en CD med innscannede bilder av diktsamlingen i 1200 DPI). Underkategorier Denne kategorien har følgende 51 underkategorier, av totalt 51
 4. Når du skal tolke et dikt er det din oppfatning av diktet som er det viktige, ikke spekulasjoner om hva forfatteren kan ha ment. Du må også kunne begrunne tolkningen du gir, og det eneste stedet der du kan finne argumenter, er i teksten selv
 5. e fotografiske workshoper. Møtene med Jacobsen har satt dype spor; jeg har notert ned replikker som «da hestene forsvant fra bybildet, endret rytmen i diktene seg» og «Oslos problem er at byen har ryggen mot landet» og «for de døde er det vi levende som er i paradis»
 6. Rolf Jacobsens dikt om broer passer i dag. Broenes skjønnhet Stål eller sten. Der står de brospennenes strenge buer meislet inn i landskapet som porter til fred. Verrazano Narrow Bridge, Bosporus, Rheinbrücke, Sotraog Sortlandsspennene, Golden Gate lysende som smykker, blomsterkranser
 7. Jeg vet om folk som har Rolf Jacobsens «Samlede dikt» liggende på stuebordet - som en vanlig coffe table-bok. Og hvorfor ikke? For selv om Rolf Jacobsens samlede dikt skal leses fra perm til perm på en av programpostene under festivalen som nå foregår i Hamar, så kommer nok diktene enda bedre til sin rett når de kan inntas jevnlig i ikke altfor store doser - som når de alltid.

Herinde er det pusterum og ly, men utenfor staar sneen i en sky. Jeg aander ut i skogens hvite hus. Høit oppe furutoppes orgelbrus. Der var saa mangt, som stod mig haardt imot Rolf Jacobsen . Lagt inn av Marian Rui Slettebakken kl. 12:04:00 a.m. Send dette via e-post Blogg dette! Del på Twitter Del på Facebook Del på Pinterest. Etiketter: Dikt. Ingen kommentarer: Legg inn en kommentar. Nyere innlegg Eldre innlegg Startsiden. Abonner på: Legg inn kommentarer (Atom) Få blogginnlegg pr epost. Mest populære innlegg ROLF JACOBSEN (1907-1994) debuterte med Jord og jern i 1933, og boka er blitt stående som den første modernistiske diktsamlingen i norsk litteratur. Han er jernbanesvillenes sanger, bydikteren og hverdagens poet. Han er den første av våre lyrikere som har gjort samspillet og motsetningen mellom teknikk og natur til et hovedtema i sin diktning

To vakre august-dikt. Rolf Jacobsen og Einar Skjæråsen To vakre augustdikt. Det første sendte Elisabeth til meg på epost for noen dager siden. Det siste er mitt gamle dikt, som jeg kanskje i tyve år har lest opp for alle som vil høre, en passende kveld i august. Nå har jeg to! AUGUST For meg er det ingen fjelldikt som kan måle seg helt med dette, selv om det finnes flere gode. Når jeg leser dette diktet står jeg på Skinneggen en vindfull høstdag når skyene farer mellom toppene og skyggene flyr innover langs Eidet og utover Bygdin. Herlig o.. Til lørdagens morgenkaffe leverer den selvutnevnte bygdetullingen Rolf Håndstad, Trond Worren og Halldis Aalvik Thune hvert sitt dikt fra dagens avis. Årets dikt er skrevet av danske Henrik Nordbrandt, festivalpoet under Nordisk poesifestival | Rolf Jacobsen-dagene på Hamar 5. - 8. mars. Diktet er hentet fra Nordbrandts utvalgte dikt, 100 digt, utgitt i 2014. Henrik Nordbrandt (f. 1945) er en av Nordens fremste poeter og ble i 2000 tildelt Nordisk råds litteraturpris

 • Nena youtube.
 • Toleranz ist gut aber nicht gegenüber den intoleranten erörterung.
 • Toyota japan cars.
 • Gratulerer med dagen min kjære.
 • Hvem vil ikke gerne være kat film.
 • Impregnering med grønnsåpe.
 • Alphabet inc. datterselskaper.
 • Kina to barns politikk.
 • Havregrøt med melk.
 • Mayo clinic rochester.
 • Paragraf 3 trafikk.
 • Stadt im sauerland vier buchstaben.
 • Divisjon med tresifret tall.
 • Velkomstfest baby.
 • Scientology usa.
 • Facebook.
 • Billy tegneserie på nett.
 • Hvordan ta vare på blomsterløk.
 • Ho oh vs lugia.
 • Warnschild hund rechtslage.
 • Wo darf man dixi klo aufstellen.
 • Hpv vaksine menn.
 • Roatan honduras väder.
 • Hvor mye er det vanlig å ta i knebøy.
 • Overnatting i nærheten av rjukan.
 • Om at leve i nuet.
 • Lære med skogen.
 • The office british.
 • Endre mailadresse hotmail.
 • Substantiv på z.
 • Rødrev lyd.
 • Internasjonalt førerkort usa.
 • Parterapi trondheim.
 • Ejemplos con el verbo voir.
 • Nike babyklær.
 • Österreichisch für anfänger.
 • Mit dem mtb durch den schwarzwald.
 • Hotels norderney.
 • Wie werden alte menschen in der werbung dargestellt.
 • Kim wall instagram.
 • Wohnung mit 2 hunden.